આ વિકાસ મારા બાપે જાતે કર્યો છે,કોઈ મોદીએ નથી કર્યો-હાર્દિક પટેલ

[espro-slider id=10194]

 

મારા દાદા ધોતિયું પહેરતા,મારા પાપા પેન્ટ પહેરે છે અને હું જીન્સ પેન્ટ પહેરું છું.આ વિકાસ મારા બાપે જાતે કર્યો છે,કોઈ મોદીએ નથી કર્યો-હાર્દિક પટેલ
વલ્લભીપુર તાલુકા થી ભાવનગર જિલ્લા માં ૨ દિવસ સુધી ૫૮ ગામડાઓ માં અનામત મુદ્દે ” લોક ચર્ચા “ની શરૂવાત કરતા હાર્દિક પટેલ .

Satyaday, Gujarat’s largest language media group, brings to you the most comprehensive Gujarati News Website. The app covers Latest Gujarati news from all around the world giving you a complete up-to-date coverage on news anytime and anywhere.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com