જુનાગઢના ઈન્દ્રેશ્વરમાં બે સંતોએ જીવતા લીધી ઈશ્વરના મહંત ગજાનંદ સ્વામી કર્યું હતું

0
29

મહાદેવ નો ઇતિહાસ રાજા ઇન્દ્ર ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતા દેવાયત પંડીત વગેરે સાથે જોડાયેલો છે વિના ક્ષેત્રે પધારતા સાધુ સંતો સાધકો માટેનું આ પ્રવેશદ્વારથી અહીં ચાર ગુફાઓ હતી જે સાધકો માટે સ્વર્ગ સમાન હતી જેમાંથી હાલ બે ગુફાઓ જોવા મળે છે તેમાં એક ભૈરવ ગુફા અને બીજી અન્નપૂર્ણા માતાજીની ગુફા થયા છે મહાદેવ મંદિર ખાતે 12 000 જેટલા સમાધિ મંદિર આવેલા છે તે બાબતો જ આ મંદિરની સમૃદ્ધ મહંત પરંપરા શ્રેષ્ઠ દાખલ છે 17મી સદીમાં આ જગ્યા પર દેશ મહંતોએ જીવતા સમાધિ લીધી હતી તેમના એકેશ્વર નંદજી ખૂબ જ ઉચ્ચ કક્ષાના સાધક હતા એવું કહેવાય છે કે તેના દર્શન ને સિંહ જેવા જંગલી પ્રાણીઓ પણ આવતા હતા તેમણે જીવતા સમાધિ લીધા બાદ તેમના શિષ્ય નંદજી બાપુએ પણ જીવતા સમાધિ લીધી હતી 18 એવા જ બે તપાસવી મહાન તો આ મંદિરમાં મળવાપણી જેમાં અને તેમના શિષ્ય પ્રજાનંદજી હતા જેમાં સૂર્ય આનંદજી અને તેમના અભિનંદન સિદ્ધપુરુષ હતા તેઓ પૂર્વાશ્રમ ઉપલેટા પાસેના બ્રહ્માકુડો ના હતા