ભુજ આરટીઓમાં મનપસંદ નંબર માટે લાગી ઉંચી બોલી.

કચ્છ-ભુજ: આજકાલ વાહન ચાલકોને જેટલો શોખ વાહન ચલાવવાનો હોય છે તેટલો જ ક્રેઝ મનપસંદ વ્હીકલ નંબર મેળવવા માટે હોય છે. જયારે પણ આરટીઓ નંબરની નવી સીરીઝ થાય ત્યારે યુનિક નંબર્સ માટે આરટીઓ કચેરી ખાતે આવા નંબર્સની હરાજી થતી હોય છે અને મનપસંદ નંબર મેળવવા માટે ઉંચી બોલીઓ લગતી હોય છે.

ભુજ આરટીઓ કચેરી ખાતે દ્વિચક્રી વાહનોની નવી સિરિઝ GJ 12 DF અંતર્ગત મનપસંદ નંબર મેળવવા માટે અરજદારોની અરજીઓ ઓપન કરાઈ હતી. આજે યોજાયેલી હરાજીમાં વધુ એકવાર 9 નંબરે મેદાન માર્યું છે. એક અરજદારે 25,599 રૂપિયાની ઊંચી રકમ ઓફર કરીને 9999 નંબર મેળવ્યો છે.

તો, 99 નંબર માટે એક અરજદારે રૂ. 9500ની બોલી લગાવી નંબર મેળવી લીધો હતો.

9 નંબર બાદ, 1 નંબર રહ્યો હતો. એક અરજદારે 1 નંબર મેળવવા 13,333 રૂપિયા તો અન્ય એક અરજદારે 1111 નંબર માટે રૂ. 7227 ઓફર કરાતા તેને આ નંબર આપવામાં આવ્યો હતો.

ઉલ્લેખનીય છે કે, નંબર પસંદગીમાં અંક 1 અને 9 પર લોકો સૌથી વધુ રકમ ઓફર કરે છે. આજે યોજાયેલી પ્રક્રિયા અંતર્ગત આરટીઓને અંદાજે 2 લાખ રૂપિયાની વધારાની આવક પ્રાપ્ત થઈ છે. મનપસંદ નંબર મેળવવા માટે કુલ 95 અરજદારોએ અરજી કરી હતી. જે પૈકી 20 જણાંની અરજી નામંજૂર થતા 75 અરજદારોએ ભાગ લીધો હતો.

Share

Satyaday, Gujarat’s largest language media group, brings to you the most comprehensive Gujarati News Website. The app covers Latest Gujarati news from all around the world giving you a complete up-to-date coverage on news anytime and anywhere.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com