વડાપ્રધાન નરેદ્ર મોદી મંચ ની તૈયારી આખરી ઓપ આપવામાં આવી રહ્યો છે

વડાપ્રધાન નરેદ્ર મોદી ભરૂચ ની ધરા ઉપર આવતી કાલે દેશ ના સૌથી લાંબા કેબલ બ્રિજ નું ઉદ્દઘાટન કરવા આવનાર છે..સાથે સાથે દહેજ ખાતે ઓપેલ કંપની ના પ્લાન્ટ નું ઉદ્દઘાટન પણ કરવા માં આવનાર છે.
જે સંદર્ભ માં તંત્ર દ્વારા સુરક્ષા વ્યવસ્થા ના ભાગ રૂપે તડામાર તૈયારી ઓ આરંભી છે .વડાપ્રધાન નરેદ્ર મોદી ના સભા સ્થળ મક્તમપુર કૃષિ કેદ્ર ખાતે પોલીસ નો ભારે કાફલો તૈનાત કરવા માં આવ્યો છે સાથે સાથે સભા સ્થળ ઉપર સુરક્ષા ના ભાગ રૂપે રેંજ આઇ જી-એસ પી સહીત ના અધિકારીઓ અને મોટી સંખ્યા માં પોલીસ ના જવાનો સ્ટેન્ડ બાઇ કરવા માં આવ્યા છે.
જયારે બીજી તરફ સુરક્ષા વ્યવસ્થા ના ભાગ રૂપે સભા સ્થળ પર પણ તંત્ર દ્વારા રિહર્સલ યોજી કામગીરી નું નિરીક્ષણ પણ કરવા માં આવ્યું હતુ…સાથે સાથે સભા સ્થળ ઉપર બેઠક વ્યવસ્થા ના ભાગ રૂપે પણ તૈયારી ને આખરી ઓપ આપવા માં આવ્યું હતું.

Share

Satyaday, Gujarat’s largest language media group, brings to you the most comprehensive Gujarati News Website. The app covers Latest Gujarati news from all around the world giving you a complete up-to-date coverage on news anytime and anywhere.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com