કેબીનેટની 100% FDIને મંજૂરી

કેન્દ્રીય કેબિનેટે આજે સિંગલ બ્રાન્ડ રિટેલમાં સ્વયંસંચાલિત રૂટ મારફતે 100 ટકા એફડીઆઇ અથવા વિદેશી સીધા રોકાણની મંજૂરી આપવાની દરખાસ્તને મંજૂરી આપી છે.
હાલમાં, સિંગલ બ્રાન્ડ રિટેલમાં સ્વયંસંચાલિત રૂટ દીઠ 49 ટકા સુધી એફડીઆઇને પરવાનગી અાપી છે, પરંતુ તે મર્યાદા સુધી સરકારી મંજૂરી જરૂરી નથી. કેન્દ્રીય કેબિનેટે આજે વધુ વિદેશી ફંડ્સ આકર્ષવા માટે કેટલાક ક્ષેત્રોમાં વિદેશી સીધા રોકાણની સમીક્ષા કરી છે.નીતિમાં છૂટછાટનો હેતુ વિદેશી રોકાણકારોને વધુ રોકાણકાર-મૈત્રીપૂર્ણ વાતાવરણ પૂરું પાડવાનું છે અને આર્થિક વૃદ્ધિને ઉત્તેજન આપવા અને રોજગારીનું સર્જન કરવા માટે વધુ એફડીઆઇ આકર્ષવામાં આવે તે માટે છે.
એપ્રિલથી સપ્ટેમ્બર દરમિયાન એફડીઆઈમાં 17 ટકાનો વધારો થઈને 25.35 અબજ ડોલરનો રહ્યો. 2016-17માં ભારતમાં એફડીઆઈ 9 ટકા વધીને 43.48 અબજ ડોલર થઈ ગયું હતું.

Share

Satyaday, Gujarat’s largest language media group, brings to you the most comprehensive Gujarati News Website. The app covers Latest Gujarati news from all around the world giving you a complete up-to-date coverage on news anytime and anywhere.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com