અનરાધાર વરસાદને કારણે 24 ટ્રેનો કેન્સલ,છ ટ્રેનના ટાઈમિંગ બદલાયાઃ મુંબઈ

મુબંઈમાં ભારે વરસાદના કારણે રેલ વ્યવહારને પણ અસર થઈ છે. કુલ 24 ટ્રેનો રદ્દ કરાઈ છે અને 21 ટ્રેનોના અંતર ટૂકાવાયા છે. આ ઉપરાંત છ ટ્રેનોના ટાઈમિંગ બદલાયા છે. જેમાં રાજધાની અને અમૃતસર ગોલ્ડન ટેમ્પલનો પણ સમાવેશ થાય છે. ખાસ કરીને વિરાર અને નાલા સોપારા વચ્ચે ટ્રેક પર પાણી ભરાઈ જતા મુંબઈ તરફ આવતી અને મુંબઈ અકિલા તરફ જતી અનેક ટ્રેનોની સેવા ખોરવાઈ છે. મુંબઈમાં ભારે વરસાદના કારણે અમદાવાદ-મુંબઈ ટ્રેન સેવા વ્યવહાર ખોરવાયો છે

Share

Satyaday, Gujarat’s largest language media group, brings to you the most comprehensive Gujarati News Website. The app covers Latest Gujarati news from all around the world giving you a complete up-to-date coverage on news anytime and anywhere.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com