ઉપલેટામાં રાજકોટ જિલ્લા ગ્રામ્ય ટ્રાફિક શાખા દ્વારા ૨૯મા માર્ગ સલામતિ સપ્તાહની ઊજવણીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું.

આજરોજ ભારત સરકાર દ્વારા ૨૯ મા માર્ગ સલામતિ સપ્તાહ ઉજવવાનું નક્કી કરેલ હોય, જે અંતર્ગત રાજકોટ જિલ્લા અધિક્ષક અંતરિપ સુદ ના માર્ગદર્શન હેઠળ તા. ૨૩ એપ્રિલથી ૩૦ એપ્રિલ સુધી ટ્રાફિક સપ્તાહ ની ઉજવણીનો કાર્યક્રમ જાહેર કરેલ છે. લોકોને ટ્રાફિકના અવરનેસ માં વિશ્વાસ આવે, જાગૃતિ આવે એ માટે હેવી વાહનો વાળાને આંખના ચશ્મા કઢાવવાના, સીટ બેલ્ટ બાંધવો, હેલ્મેટનો ઉપયોગ કરવો વગેરે બાબતો ની માહિતી આપવામાં આવી હતી. નાની ઉમરના બાળકો શાળા કોલેજમાં જતી વખતે ટ્રાફિકના નિયમોનો ભંગ ન કરે એ માટેના કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમ માત્ર ને માત્ર પ્રજાના હિત માટે અને અકસ્માતોનું નિરાકરણ થાય, લોકો ટ્રાફિક પોલીસમાં વિશ્વાસ રાખે, તેમજ પોલીસ પ્રજાનો એક મિત્ર જ છે એવું અહેસાસ કરાવવા માટે આ ટ્રાફિક સપ્તાહનું આયોજન કરવામાં આવેલ હતું. આ અંગે લોકોમાં જાગૃતિ લાવવા માટે એક ટ્રાફિક રથ જિલ્લાના તમામ તાલુકામાં ફરી રહેલ છે. અને ભવિષ્યમાં પણ આનાથી પણ વધુ સારા ટ્રાફીકને લગતા કાર્યક્રમો કરવા સક્રિય થયેલા છીએ એવું ટ્રાફિક રાજકોટ જિલ્લા ટ્રાફિક પીએસઆઈ એન.એમ. ચાવડાએ જણાવ્યું હતુ.

Satyaday, Gujarat’s largest language media group, brings to you the most comprehensive Gujarati News Website. The app covers Latest Gujarati news from all around the world giving you a complete up-to-date coverage on news anytime and anywhere.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com