યુપીમાં 1990 બેચના 10 IAS બનશે ACS, યોગી સરકારનો પ્રસ્તાવ

0
41

3 વર્ષની રાહ જોયા બાદ 1990 બેચને પ્રમોશનની ભેટ મળી શકે છે. 1990 બેચના IASને હવે એડિશનલ ચીફ સેક્રેટરીનું પદ આપવામાં આવશે. અગાઉ 1989 બેચના IASનું પ્રમોશન જૂન 2020માં થયું હતું, ત્યારથી 1990ના પ્રમોશનમાં અડચણ આવી હતી. 1990ની બેચના માર્ગમાં કોઈએ યોગ્ય રીતે કાંટા નાખ્યા હતા, જે હવે દૂર થઈ ગયા છે. યોગી સરકારે પ્રમોશનને લઈને પ્રસ્તાવ મોકલ્યો છે.

1990 બેચના 10 IAS હવે ACS બનશે. નીતિન રમેશ ગોકર્ણ અને અનિતા સિંહ ACS બનશે. હિમાંશુ કુમાર, કલ્પના અવસ્થી, રજનીશ ગુપ્તા, જિતેન્દ્ર કુમાર, દીપક કુમાર, સુધીર બોવડે, અર્ચના અગ્રવાલ, સુધીર ગર્ગ પણ વધારાના મુખ્ય સચિવ બનશે.

1990 બેચના 10 IAS ACS બનશે

નીતિન રમેશ
ગોકર્ણ અને અનિતા સિંહ
હિમાંશુ કુમાર
કલ્પના અવસ્થી
રજનીશ ગુપ્તા
જિતેન્દ્ર કુમાર
દીપક કુમાર
સુધીર બોવડે
અર્ચના અગ્રવાલ