અમદાવાદઃ જુઓ મોબાઈલચોરની હાથ સફાઈનો વિડીયો, તમને પણ મળી શકે છે આવા રસ્તા ઓળંગનારા

શહેરના ખિસ્સામાંથી સિફતતાપૂર્વક મોબાઈલ સેરવતા ગઠીયાનો વિડીયો વાયરલ થયો. વાયરલ મેસેજમાં જમાલપુર વિસ્તારમાં હાથ સફાઈ કરતો મોબાઈલ ચોર ખિસ્સું કાતરતો નથી, સિફતતાથી સેરવી લે છે.

રસ્તે ચાલતા ટુવ્હીલર ચાલકો પર બાજ નજર રાખતો ગઠીયાનું ટાર્ગેટ શર્ટના ઉપરના ખિસ્સા રાખેલા મોબાઈલ છે. જેમાં પુખ્ત ઉંમરથી જૈફ વયની વચ્ચેના વ્યક્તિઓને ટાર્ગેટ કરાયા છે. વાહનચાલક રસ્તેથી જેવો પસાર થાય છે કે, તરત તે રસ્તો ઓળંગવાની શરૂઆત કરી, વાહન સામે ઉભો રહી જાય છે. ત્યારબાદ જાણે સાહજીક દિલગીરી પાઠવતો હોય તેમ વાહનચાલકને વાતોમાં પરોવી ખભા પર હાથ મુકે છે. પલકવારમાં વાતો વાતોમાં શર્ટના ઉપરના ખિસ્સામાં મુકેલો મોબાઈલ સેરવે છે કે, જાણે ગળામાંથી પાણી ઉતરે. વાહનચાલકને રવાના સુધી ખબર નથી હોતી કે, તેના ખિસ્સામાંથી મોબાઈલ ફોનનું વજન હલકું થઈ ગયું છે.

Satyaday, Gujarat’s largest language media group, brings to you the most comprehensive Gujarati News Website. The app covers Latest Gujarati news from all around the world giving you a complete up-to-date coverage on news anytime and anywhere.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com