શું તમે ઓનલાઇન રેલવે ટિકિટ બુક કરાવો છો રાખો અાટલી સાવધાની

સમય છે ટેકનોલોજીનો છે સમય છે અોછા સમયમાં ઘણુ કરવાનો અત્યારે અાપણે સૌ ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ કરીએ છીએ ત્યારે ઇન્ટરનેટ દ્વારા લેવડ-દેવડ કરતી વખતે સાવધાની રાખવી ખૂબ જ જરૂરી છે, નહીતો તમારી બેન્કિંગ ડિટેઇલ્સ સહિત અન્ય ડિટેઇલ્સ ચોરી થવાની શક્યતા રહેલી છે. આવું જ કંઇક ઓનલાઇન રેલવે ટિકિટ બુક કરાવતી વખતે પણ થઇ શકે છે તેથી જ્યારે પણ ઓનલાઇન ટિકિટ બુક કરો ત્યારે સુરક્ષાના પગલાં લેવા ખૂબ જ જરૂરી છે.

ભારતીય રેલવે દ્વારા મુસાફરી કરવા માટે આઇઆરસીટીસીની પોતાની સત્તાવાર વેબસાઇટ છે. રેલવે ટિકિટ બુક કરાવતી વખતે હંમેશા પ્રયાસ કરો કે તમે આ જ વેબસાઇટ પરથી ટિકિટ બુક કરાવો. અજાણી વેબસાઇટ પરથી ટિકિટ બુક કરાવતાં તમારી બેન્કિંગ ડિટેઇલ ચોરી થવાની શક્યતા રહેલી છે.

રેલ મંત્રી પીયુષ ગોયલે બુધવારે જણાવ્યું હતું કે મંત્રાલયે 19 સાઇટો બ્લોક કરી દીધી છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ સાઇટો ઇમરજન્સીમાં બુકિંગ કરાવતી વખતે ગરબડ કરતી હતી.અા સિવાય મંત્રાલય દ્વારા અવારનવાર જાહેરાતો અાપવામાં અાવે છે. સાવધાન રાખવાના તમામ પ્રયાસો કરવામાં અાવે છે જેથી કોઈ ખરાબ દુર્ઘટના ન બને.

 

Share

Satyaday, Gujarat’s largest language media group, brings to you the most comprehensive Gujarati News Website. The app covers Latest Gujarati news from all around the world giving you a complete up-to-date coverage on news anytime and anywhere.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com