વલસાડના આરટીઓ કચેરીમાં નંબર પ્લેટ મેળવવા ગ્રહકોને પડી રહી છે મુશ્કેલી

વલસાડના આર ટીઓ કચેરીમાં નંબર પ્લેટ મેળવવા ગ્રહકો ને આપડી રહી છે મુશ્કેલી.  બે બે   કલાકથી લોકો લાઈનમાં ઉભા રહી ત્રાહિમામ પોકારી રહ્યા છે તો છતાં આરટીઓ અધિકારોઓના પેટનું પાણી હાલતું નથી.

વલસાડ ખાતે ઓછો સ્ટાફ અને લો સરવર ને કારણે વાહન ચાલકો થઇ રહ્યા છે પરેશાન કાર ,બાઈક, જેવા વાહનો માટે ની નંબર પ્લેટ ર ટી ઓ કચેરી થી વાહન ચાલકો ને સમયસર મળતી ના હોવાથી તેઓ ને કચેરી ના ધક્કા ખાવા પડે છે અને વહેલી સવાર થી જ લાઈનો માં ઉભા રહી વાહન ચાલકો પરેશાન થઇ રહ્યા છે તો બીજી તરફ લાઇસન્સ અને ફોટો પડાવવા અને પૈસા ભરવા માટે લોકો વહેલી સવાર થી લાઈનો માં ઉભા રહી ને પરેશાન થઇ રહ્યા છે તો છતાં પણ વલસાડ આર ટી ઓ અધિકારી ઓન પેટ નું પાણી હાલતું નથી વારંવાર ઇન્ટરનેટ સેવા ખોટકાઈ જવાથી કામગીરી ખોરંભાઈ છે તો નંબર પ્લેટ માટે પણ પણ ઓછો સ્ટાફ અને કામ નું ભારણ ને લઈ કામગીરી ધીમી ચાલુ હોય છે એવું આર ટી ઓ અધિકારી ઓ અને કર્મચારી ઓ કેહતા નજરે પડ્યા હતા ત્યારે જિલ્લા ની એક મોટી આ આરટીઓ કચેરી માં બેદરકારી ના પગલે લોકો પરેશાન થઇ રહ્યા સી હે જેને લઇ લોકો ની એકજ માંગ છે કે કચેરી માં જે સેવાઓ ચાલે છે એ સમય સર અને તાત્કાલિક ચાલવી જોઈએ જેથી લોકો ને પરેશાન થવા નો વારો ના આવે.

Satyaday, Gujarat’s largest language media group, brings to you the most comprehensive Gujarati News Website. The app covers Latest Gujarati news from all around the world giving you a complete up-to-date coverage on news anytime and anywhere.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com