હેલ્થ પોલિસી ખરીદતા પહેલાં આ વાતોનું ધ્યાન રાખો,થશે ફાયદો

અાપણે બધા જાણીએ છીઅે કે બીમારીઓ કોઈ માહિતી આપી નથી અાવતી.તેથી સમજદાર લોકો સમય પર જ ચેતી જઈ એક સારી હેલ્થ પોલિસી ખરીદી લે છે.જયારે તમે કોઈ ખાસ રોગનો ભોગ બન્યા હો તો પણ તમારા માટે કેટલીક પ્રકારની પોલિસીઓ હાજર છે.

એક્સપર્ટના મત મુજબ આપણે હેલ્થ પોલિસીની પસંદગી ખૂબ વિચારીને કરવી જોઈએ.સારી હેલ્થ પોલિસી ખરીદતાં પહેલાં તેના કવચ વીશે જાણવુ જરૂરી છે.સાથે સાથે તે ખાતરી પણ કરો કે તે હેલ્થ પોલિસીમાં કયા-કયા પ્રકારની બીમારીઓ અને લાભો આવે છે.તેની પેનલમાં કઇ કઇ હોસ્પિટલ  છે તેમની ટોચ લિમિટ શું છે.

તમને જણાવી દઈએ કે વરિષ્ઠ નાગરીકો માટે મોટા ભાગના હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ યોજનામાં કો-પેમેન્ટ ફરજિયાત હોય છે.કેટલાક હેલ્થ પ્લાન માં મર્યાદિત ભાડા કેપ લાવવામાં આવે છે.પોલિસી અંતર્ગત ચોક્કસ રકમ નક્કી થાય છે.દરેક હેલ્થ પ્લાનમાં એક સમ અેશ્યોર્ડ લિમિટ છે જે પોલિસી ધારકના આરોગ્ય પર આધાર રાખે છે.

Share

Satyaday, Gujarat’s largest language media group, brings to you the most comprehensive Gujarati News Website. The app covers Latest Gujarati news from all around the world giving you a complete up-to-date coverage on news anytime and anywhere.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com