કેન્દ્રએ કરી જાહેરાત- BSFમાં અગ્નિવીર માટે 10% અનામત; ઉંમરમાં છૂટછાટ

0
56

કેન્દ્ર સરકારે બોર્ડર સિક્યોરિટી ફોર્સ (BSF)ના પુનઃસ્થાપનમાં અગ્નિવીર માટે 10 ટકા બેઠકો અનામત રાખવાની જાહેરાત કરી છે. તે જ સમયે, મહત્તમ વય મર્યાદામાં છૂટછાટ આપવાનું કહેવામાં આવ્યું છે. જો કે, આ માટે તે પ્રથમ બેચનો ભાગ છે કે નહીં તે જોવાનું રહે છે. કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રાલયે ગુરુવારે એક સૂચના દ્વારા આની જાહેરાત કરી છે.

ગૃહ મંત્રાલયે કહ્યું છે કે અગ્નિવીરોની પ્રથમ બેચના 25 ટકા ઉમેદવારોને સેનામાં સીધી કાયમી નોકરી આપવામાં આવશે. બાકીના 75 ટકા ઉમેદવારોને વિવિધ દળોમાં પસંદગી આપવામાં આવશે.

વધુમાં વધુ ઉંમરમાં છૂટછાટ આપવામાં આવશે
કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રાલયની સૂચના અનુસાર, અગ્નિવીરોની પ્રથમ બેચના ઉમેદવારોને મહત્તમ વય મર્યાદામાં પાંચ વર્ષની છૂટ આપવામાં આવશે. તે જ સમયે, અનુગામી બેચના ઉમેદવારોને ત્રણ વર્ષની છૂટછાટ મળશે. આ ઉપરાંત તેમને શારીરિક કાર્યક્ષમતા કસોટીમાં પણ છૂટ આપવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.

તમને જણાવી દઈએ કે હાલમાં કેન્દ્રીય સશસ્ત્ર પોલીસ દળો (CAPF)માં પુનઃસ્થાપનની વય મર્યાદા 19-23 વર્ષ છે. જ્યારે, અગ્નિવીર 26 વર્ષની ઉંમર સુધી અરજી કરી શકે છે. અગ્નિવીરોની પ્રથમ બેચ 28 વર્ષની ઉંમર સુધી CAPF અને આસામ રાઇફલ્સમાં 10 ટકા નોકરીના ક્વોટાનો લાભ મેળવી શકે છે, જેમ કે ગૃહ મંત્રાલય દ્વારા જાહેરાત કરવામાં આવી છે.