તમારા પેટમાં ભોજન પચે છે કે સડે છે?

એક કહેવત છે ‘પ્રથમ સુખ તંદુરસ્ત કામ’ એક તંદુરસ્ત શરીર તંદુરસ્ત મગજ બનાવવામાં મદદરૂપ થાય છે. તંદુરસ્ત રહેવાની પહેલી શરત એ છે કે તમારી પાચન શક્તિ મજબૂત છે. ખોરાકના યોગ્ય પાચનની ગેરહાજરીમાં, શરીર અસ્વસ્થ બને છે, મગજના આરામ અને કામગીરી પર અસર કરે છે. વધુ ખોરાક, અનિયમિત ખોરાક, મોડી રાત સુધી જાગવવું આ તમામ પરિસ્થિતિઓ તમારા પાચન તંત્ર પર અસર કરે છે. તેથી, પાચનને નબળાઇમાંથી બચાવવા માટે જરૂરી છે. દૂધ, દહીં, લસ્સી ફળ વગેરે.આ બધા કે ખોરાક તરીકે લો બધા આપણને ઊર્જા આપે છે.અને પેટ આગળ ઊર્જા પરિવહન કરે છે. પેટમાં એક નાનકડી જગ્યા છે, જે સ્થાનને “જઠર” કહેવામાં આવે છે. એ જ સ્થળને અંગ્રેજીમાં “એપિગસ્ટ્રીયમ” કહેવામાં આવે છે.તે એક થિલીની જેમ છે અને આ શરીરમાં આ ગૅસ્ટ સૌથી મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે બધો જ ખોરાક પ્રથમ ત્યાં આવે છે. આ એક બહુ જ નાની જગ્યા છે. હંમેશાં યાદ રાખો કે જમ્યા પછી, આપણા પેટમાં ફક્ત બે ક્રિયાઓ છે, એક એ ક્રિયા છે જેને આપણે “પાચન” કહીએ છીએ અને બીજું “આથો”

Share

Satyaday, Gujarat’s largest language media group, brings to you the most comprehensive Gujarati News Website. The app covers Latest Gujarati news from all around the world giving you a complete up-to-date coverage on news anytime and anywhere.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com