શું તમારે સસ્તામાં કાર ખરીદવી છે અા કંપની અાપી રહી છે 77 હજારનું ડિસ્કાઉન્ટ

વર્ષ 2017 સમાપ્ત થવામાં ફક્ત બે દિવસ બાકી છે અને તેની સાથે જ કાર કંપનીઓના વર્ષ અને ડિસ્કાઉન્ટ પણ સમાપ્ત થાય છે. કાર નિર્માતા કંપની નિસાન ઇન્ડિયાએ વર્ષનાં છેલ્લા દિવસોમાં તેના ગ્રાહકો માટે Now or Never ઓફર પ્રસ્તુત કર્યું છે. તેની હેઠળ નિસાન અને ડટસનની કાર પર 77 હજાર રૂપિયાનું ડિસ્કાઉન્ટ આપી રહી છે. ઓફરમાં ઇન ફ્રી ઇન્સ્યોરન્સ, કેશ ડિસ્કાઉટ અને સરકારી કર્મચારીઓ માટે વધારાની છૂટ પણ મળી રહી છે.
Nissan Micra Active- આ કાર પર 56 હજાર રૂપિયાનો લાભ આપવામાં આવે છે.
Nissan Terrano- કાર પર 77 હજાર રૂપિયાનો ફાયદો થશે, કારની કિંમત 9.91 લાખ રૂપિયાથી શરૂ થાય છે
Nissan Sunny કાર પર 65 હજાર રૂપિયાનો લાભ આપવામાં આવે છે તેની કિંમત 6.99 લાખ રૂપિયાથી શરૂ થાય છે.
Datsun GO કાર પર 27,500 રૂપિયાનો ફાયદો થયો છે. કારની કિંમત 3.29 લાખ રૂપિયાથી શરૂ થાય છે
Datsun GO+ કાર પર 29 હજાર રૂપિયાનો લાભ આપવામાં આવે છે તેની કિંમત 3.84 લાખ રૂપિયાથી શરૂ થાય છે.

Share

Satyaday, Gujarat’s largest language media group, brings to you the most comprehensive Gujarati News Website. The app covers Latest Gujarati news from all around the world giving you a complete up-to-date coverage on news anytime and anywhere.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com