મોંઘી નેલ પોલિશ પણ ઝડપથી દૂર થઈ જાય છે, તો આ સરળ યુક્તિઓ અનુસરો

0
47

નેલ પોલીશ લગાવતા પહેલા હાથ ન ધોવાઆ વાંચવામાં થોડું વિચિત્ર લાગશે. પરંતુ મોટાભાગની છોકરીઓને નેલ પોલીશ લગાવતા પહેલા હાથને સારી રીતે સાફ કરવાની આદત હોય છે. પરંતુ જો તમે ઇચ્છો છો કે નેલ પોલીશ નખ પર જ રહે, તો પહેલા હાથ ધોશો નહીં. તેનાથી નેલ પોલીશ લાંબા સમય સુધી ટકી રહેશે.પાતળા સ્તર લાગુ કરોજો તમને લાગે છે કે નેલ પોલીશના બે થી ત્રણ કોટ લગાવવાથી તે નખ પર રહેશે. તો આ બિલકુલ ખોટું છે. નખ પર નેલ પોલીશનું સ્તર જેટલું પાતળું હશે તેટલું લાંબું ચાલશે. જ્યારે નખમાંથી બે થી ત્રણ સ્તરો ઝડપથી ક્ષીણ થઈ જાય છે.

બેઝ કોટ વિશે ભૂલશો નહીંનેલ પોલિશ નખ પર સારી રીતે ચોંટી જાય તે માટે, પહેલા બેઝ કોટ લગાવો. જો તમને બેઝકોટ લગાવવાની આદત ન હોય તો કોઈ પણ નેલ પોલીશ ઝડપથી ટકતી નથી. એટલા માટે નેલ પેઇન્ટ લાગુ કરવાનું આ સૌથી મહત્વપૂર્ણ પગલું છે.બીજો કોટ લગાવતા પહેલા નેલ પોલીશને સૂકવવા દોનેઇલ પોલીશના બે થી ત્રણ કોટ લગાવવા એ સમય માંગી લે તેવું કામ છે.

પરંતુ હાથને સુંદર બનાવવા પણ જરૂરી છે. નેઇલ પોલિશના એક કોટ પછી, તેને સૂકવવાની તક આપો અને લગભગ બેથી ત્રણ મિનિટ પછી બીજો કોટ લગાવો.નખના છેડા પર લગાવોજો તમારા નખની ટોચ પરથી નેલ પોલિશ ઝડપથી નીકળી જાય છે. તેથી ટીપ પર નેલ પોલીશ સારી રીતે લગાવો. જેથી તમે જલ્દીથી બહાર ન નીકળો.ટોચનો કોટ લાગુ કરોબેઝ કોટની જેમ જ ટોપ કોટને છેલ્લે લગાવો.

આના કારણે નેલપેઈન્ટનો રંગ લાંબા સમય સુધી તાજો દેખાશે અને નેલ પોલીશ ઝડપથી બગડશે નહીં.કામ કરતી વખતે સાવચેત રહોનેઇલ પોલીશને છાલવાનું કારણ મોટે ભાગે સાબુ અને પાણી છે. તેથી જો તમે વાસણો ધોતા હોવ તો તમારા હાથમાં મોજા ચોક્કસ પહેરો. જેથી વધુ સાબુ અને પાણી નેઇલ પેઇન્ટને બગાડે નહીં.