ઈંસ્ટાગ્રામમાં આવ્યું નવું ફીચર જાણો

જો તમે ઈંસ્ટાગ્રામ પર ફોટો અને વીડિયો સિવાય કંઇક નવુ શેર કરવા ઇચ્છો છો તો તમારા માટે ખુશખબરી છે. આમતો ઈંસ્ટાગ્રામ ફોટો અને વીડિયો આધારિત સોશલ નેટવર્કિંગ સાઈટ છે. પણ હવે તમે ઈંસ્ટાગ્રામ પર ટેક્સ્ટ પણ શેયર કરી શકો છો. હવે તમે ઈંસ્ટાગ્રામમા સ્ટોરીજમાં જ ટેક્સ્ટ શેયર કરી શકશો ઈંસ્ટાગ્રામએ સ્ટોરીજ માટે નવું ટાઈપ મોડ જાહેર કર્યું છે. પહેલા તમે સ્ટોરીજમાં માત્ર ફોટો કે વીડિયો નાખી શકતા. જ્યારે હવે તમે ટેક્સ્ટ પણ નાખી શકશો. તમે ફોટો સેક્શન કરીને ટાઈપ સેક્શનમાં જઈ શકો છો. યૂજર્સ ટાઈપ મોડનો ઉપયોગ કરવા માટે એપના રાઈટ સાઈડમાં ટાપ પર કેમરા આઈકનને ઓપેન કરવું પડ્શે. ત્યારબાદ નીચેમાં ટાઈપલેવલ પર ક્લિક કરવુ પડશે. અહીં તમે તમારી મનપસંદ વાત ટાઈપ કરી શકો છો. ટેક્સ્ટ સ્ટોરેજમાં જુદા-જુદા બેકગ્રાઉન્ડનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. ફાંટમાં Modern, Neon Typewriter અને Strong જેવા ફાંટ ઉપલબ્ધ છે.

Share

Satyaday, Gujarat’s largest language media group, brings to you the most comprehensive Gujarati News Website. The app covers Latest Gujarati news from all around the world giving you a complete up-to-date coverage on news anytime and anywhere.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com