લિંગ પરીક્ષણ કરાવનાર, પકડનારને પુરસ્કાર આપો, અલ્ટ્રાસાઉન્ડ સેન્ટર પર સ્ક્રૂ કડક કરવા સૂચના આપો

0
54

અલ્ટ્રાસાઉન્ડ સેન્ટરને સ્ક્રૂ કરો જે અજાત બાળકનું લિંગ તપાસે છે. ઈન્ફોર્મર સ્કીમનો લાભ એવા લોકોને મળવો જોઈએ જેઓ લિંગ પરીક્ષણ કેન્દ્રોનું સરનામું આપે છે. નેશનલ હેલ્થ મિશન (NHM) હેઠળ માહિતી આપનાર યોજના માટે પૂરતું બજેટ બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. રાજ્યમાં તેનો અસરકારક અમલ થવો જોઈએ. આરોગ્ય વિભાગના અધિકારીઓએ આમાં કોઈપણ પ્રકારની બેદરકારી દાખવવી જોઈએ નહીં. નાયબ મુખ્યમંત્રી બ્રજેશ પાઠકે શનિવારે રાજ્યના તમામ જિલ્લાઓના સીએમઓને આ સૂચનાઓ આપી હતી.

નાયબ મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું કે, બાતમીદાર યોજનાનો અસરકારક અમલ થતો નથી. અધિકારીઓએ તેને ગંભીરતાથી લેવું જોઈએ. જેથી ગર્ભસ્થ બાળકનું લિંગ શોધી કાઢનાર અલ્ટ્રાસાઉન્ડ સેન્ટરના સંચાલકો સામે કડક કાર્યવાહી કરી શકાય. નાયબ મુખ્યપ્રધાને જણાવ્યું હતું કે, અલ્ટ્રાસાઉન્ડનો ઉપયોગ રોગને શોધવા માટે થવો જોઈએ. અજાત બાળકનું લિંગ ઓળખવું એ ગુનો છે. આવું કરનારાઓ સામે કડક કાર્યવાહી થવી જોઈએ.

માહિતી આપનારને પુરસ્કાર મળશે
બાતમી આપનારને 60 હજાર રૂપિયા, જનતા દ્વારા સફળ ડિકોય ઓપરેશન પર ખોટા ગ્રાહકને એક લાખ રૂપિયા આપવામાં આવશે. ખોટા ગ્રાહક સહાયકને ત્રણ હપ્તામાં દાવો કરવા પર 40 હજાર રૂપિયાની રકમ ઇનામ તરીકે સ્વીકારવામાં આવશે. તે જ સમયે, દરેક વિભાગને 25 હજાર TA-DA અને 50 હજાર જિલ્લાને આપવામાં આવશે.

અદ્રશ્ય પર સીલ કેન્દ્ર
નાયબ મુખ્યમંત્રીએ નિર્દેશ આપ્યો કે જો નિરીક્ષણ સમયે નિયમોની અવગણના કરવામાં આવી હોય, તો સંબંધિત કેન્દ્રના તમામ અલ્ટ્રાસાઉન્ડ અને પ્રિ-કન્સેપ્શન અથવા પ્રિ-નેટલ જેન્ડર આઇડેન્ટિફિકેશન મશીનો સીલ કરવામાં આવે અને મૂળ પુરાવાઓ જપ્ત કરવામાં આવે.