જો પાર્ટનરને દારૂ પીવાની આદત પડી જાય તો આ રીતે સમજાવો

0
306

એવું કહેવાય છે કે દારૂ પીવાની આદતથી વ્યક્તિમાં ધીમે ધીમે વધુ ખરાબ આદતો પડી જાય છે. આવી સ્થિતિમાં આ આદતને સમયસર બદલવી ખૂબ જ જરૂરી છે. ખાસ કરીને જો તમારા પાર્ટનરને આ ખરાબ આદત પડી ગઈ હોય તો તમારે સમયસર આ આદત બદલવામાં મદદ કરવી જોઈએ. આવો, અમને જણાવો કે કઈ વસ્તુઓ તમને મદદ કરી શકે છે.

વાત કરવાની જરૂર છે
સૌથી પહેલા તમારા પાર્ટનર સાથે સીધી વાત કરો. યાદ રાખો કે જ્યારે તમારો પાર્ટનર પીતો ન હોય ત્યારે તમારે વાત કરવી પડશે, નહીં તો લડાઈ થવાની જ છે. તમારે મૂડ જોઈને વાત કરવી પડશે, જેથી સારી વાતચીત થઈ શકે.

દારૂ નિયંત્રણ દવાઓ
તમારે આ સમસ્યા ડૉક્ટરને જણાવવી જોઈએ. જો તમારો પાર્ટનર તમારી સાથે જવા તૈયાર ન હોય, તો એકલા જાઓ અને એવી કોઈ દવા છે કે નહીં તે વિશે વાત કરો કે જે તેને ખાવા કરતાં દારૂ પીવાનું બંધ કરવાનું સરળ બનાવશે.

ઘણી વખત એવું પણ બને છે કે તમારો પાર્ટનર આ બાબતને સમજી શકતો નથી અથવા તે આ વિશે વાત કરવા નથી માંગતો, તો તમારે તેને પત્ર લખીને જણાવવું જોઈએ કે તેની આ આદતને કારણે શું સમસ્યાઓ આવી રહી છે.

ઘણી વખત એવું બને છે કે પાર્ટનર આ આદત છોડવા માંગે છે પરંતુ તેમ છતાં તે આ આદતથી છૂટકારો મેળવવા માટે કંઈ કરી શકતો નથી. આવી સ્થિતિમાં તેમને પ્રેમથી સમજાવો અને તેમને ડૉક્ટર કે કાઉન્સેલર પાસે લઈ જાઓ.