સસ્તા ઈયરફોન ખરીદશો તો થશે આ મુશ્કેલી

આપને ઠેક ઠેકાણે રસ્તા પર ઈયરફોન વેચાતા જોવા મળતા હોય છે પરતુ. ઈયર ફોન 30,40 અથવા 50 રુપિયામાં મળતા ઈયરફોન નુકશાન કારક સાબીત થઈ શકે છે. આવા ઈયરફોન ઉપયોગ કરીએ ત્યારે ખબર પડે કે તેની એક ભાગમાં અવાજ નથી આવતો હોતોસસ્તા ઈયરફોનમાં સૌથી મોટી ફરિયાદ હોય છે કે તે કાનમાં ફિટ નથી થતાસસ્તા ઈયરફોનમાં અવાજને કંટ્રોલ કરવાની સારી વ્યવસ્થા નથી હોતી.

Share

Satyaday, Gujarat’s largest language media group, brings to you the most comprehensive Gujarati News Website. The app covers Latest Gujarati news from all around the world giving you a complete up-to-date coverage on news anytime and anywhere.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com