સરહદી કચ્છ જિલ્લાના વિકાસને વેગ આપવા મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલનો મહત્વનો નિર્ણય

0
50

રાજ્યની સરહદે આવેલા કચ્છ જિલ્લાના અંતરિયાળ વિસ્તાર નખત્રાણાને નાગરિક સુવિધાઓનો યોગ્ય અધિકાર આપવા માટે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે મહત્વનો નિર્ણય લીધો છે. આ નિર્ણય મુજબ મુખ્યમંત્રીએ નખાત્રાણા જૂથ ગ્રામ પંચાયતના ત્રણ ગામો નખત્રાણા મોતા, નખત્રાણા નાના અને બેરૂ ગામનો સમાવેશ કરતી નખત્રાણા નગરપાલિકાની રચનાને મંજૂરી આપી છે.

ગ્રામ પંચાયતના નાગરિકોને પ્રાથમિક સુવિધા આપવાનો નિર્ણય લેવાયો
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે કચ્છના દૂરથી વિકસિત તાલુકા તરીકે નખત્રાણા ગ્રુપ ગ્રામ પંચાયતના નાગરિકોને પાણી, વીજળી, ગટર વ્યવસ્થા, બસ સ્ટેશન, બગીચા, ટાઉન હોલ અને રોડવેઝ જેવી માળખાકીય સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે આ નિર્ણય લીધો છે. ની ઉદાર ભાવના એટલું જ નહીં, નખત્રાણા તાલુકાની આજુબાજુના વિસ્તારોમાં નવી કામગીરી અને ભવિષ્યમાં સ્થાપવામાં આવનાર નવા ઉદ્યોગોના પરિણામે આ વિસ્તારમાં ઉભી થતી નાગરિક સુવિધાઓની જરૂરિયાતોને ધ્યાનમાં રાખીને મુખ્યમંત્રીએ નખત્રાણા ગ્રુપ ગ્રામ પંચાયત દ્વારા ગ્રામ પંચાયતની નિમણૂંક કરી છે. ૧૨ને નગરપાલિકાનો દરજ્જો આપવા સર્વાનુમતે કરાયેલી દરખાસ્ત મંજૂર કરવામાં આવી છે.

નખત્રાણા મોતા, નખત્રાણા નાના અને બેરૂ ગામનો નવી નગરપાલિકામાં સમાવેશ

મુખ્યમંત્રી સમક્ષ આ સંદર્ભે કરાયેલી દરખાસ્તના સંદર્ભમાં રાજ્ય સરકારે 21 સપ્ટેમ્બર, 2022ના રોજ પંચાયત, ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ સાથે પરામર્શ કરીને નખત્રાણા જૂથના ત્રણ ગામો, નખત્રાણા મોતા, નખત્રાણાનો સમાવેશ કર્યો હતો. નાના અને બેરૂ.નખાત્રાણા નગરપાલિકાની રચના કરવામાં આવી છે. નવી બનેલી નખત્રાણા નગરપાલિકામાં વહીવટદાર તરીકે નખત્રાણાના પ્રાંત અધિકારીની નિમણૂક અંગે પણ જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવ્યું છે.