પોસ્ટ્સ અને સર્વિસ વેકેન્સીમાં ઝારખંડ આરક્ષણ (સુધારો) બિલ-2022 વિધાનસભા દ્વારા પાસ

0
46

પોસ્ટ્સ અને સર્વિસ વેકેન્સીઝમાં ઝારખંડ આરક્ષણ (સુધારો) બિલ-2022 વિધાનસભા દ્વારા પસાર કરવામાં આવ્યું હતું. મુખ્યમંત્રી હેમંત સોરેને ગૃહમાં બિલ રજૂ કર્યું. કેટલાક સુધારા પ્રસ્તાવો ઉપરાંત આ બિલને તમામ પક્ષોનું સમર્થન મળ્યું હતું. જો કે ભાજપના ધારાસભ્ય અને પૂર્વ આરોગ્ય મંત્રી ભાનુપ્રતાપ શાહીએ કહ્યું કે અમે બિલને સમર્થન આપવા આવ્યા છીએ પરંતુ તેના પર ચર્ચા થવી જોઈએ. સ્પીકર રવીન્દ્રનાથ મહતોએ તેમને કહ્યું કે તમે કોઈ સુધારો પ્રસ્તાવ મૂક્યો નથી. તમારા આટલા મોટા પક્ષમાંથી માત્ર રામચંદ્ર ચંદ્રવંશીએ જ સુધારો પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો.

ઓબીસી અનામત 14 ટકાથી વધીને 27 ટકા થઈ
ઝારખંડ વિધાનસભા દ્વારા પસાર કરાયેલ પોસ્ટ્સ અને સર્વિસ વેકેન્સીઝ (સુધારા) બિલમાં પછાત જાતિઓ માટે અનામતની ટકાવારી 14 થી વધીને 27 ટકા થઈ છે. હાલમાં, ઝારખંડમાં, એસટીને 26, એસસીને 10 અને પછાતને 14 ટકા અનામત મળી રહ્યું છે. આ બિલ કાયદો બનીને 9મા શિડ્યુલમાં સામેલ થયા બાદ STને 28, SCને 12 અને પછાતને 27 ટકા મળશે.

ભાજપ વતી રામચંદ્ર ચંદ્રવંશીએ પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો
આ બિલ પર ભાજપ તરફથી સુધારા પ્રસ્તાવ આવ્યો હતો. ભાજપના ધારાસભ્ય રામચંદ્ર ચંદ્રવંશીએ કહ્યું કે અમે અનામતના સમર્થનમાં છીએ. અમે પછાત વર્ગો માટે અનામતના વિરોધમાં નથી. અગાઉની સરકારે 1985માં અમલ કર્યો હતો જેમાં લાખો પુનઃસ્થાપિત થયા હતા. રામચંદ્ર ચંદ્રવંશીએ કહ્યું કે અહીં બિલ લાવવાની જરૂર નથી. સરકાર ઠરાવ કરીને નિમણૂંકો કરી શકે છે. તેના પર મુખ્યમંત્રીએ પલટવાર કરતા કહ્યું કે, 1985 લાવીને તમારી સરકારે કેટલી રોજગારી આપી, તે પણ તમે જણાવો.

AJSU ધારાસભ્ય લંબોદર મહતોએ બિલ પર શું કહ્યું
AJSU પાર્ટીના ગોમિયા વિધાનસભા સીટના ધારાસભ્ય ડૉ. લંબોદર મહતોએ બિલ પર સુધારો પ્રસ્તાવ રજૂ કર્યો. લંબોદર મહતોએ કહ્યું કે પહેલા અનામતનો અમલ થવો જોઈએ. તે પછી 9મી શિડ્યુલને કેન્દ્રમાં સુધારા માટે મોકલવી જોઈએ. જો કેન્દ્રની મંજૂરી પછી અનામત લાગુ થશે, તો ઉમેદવારો નિમણૂક પ્રક્રિયામાં લાભ મેળવી શકશે નહીં. તેમણે કહ્યું કે લાખો નિમણૂંકો થવાની છે. બિલ એવી રીતે લાવવું જોઈએ કે ઝારખંડના પછાત, અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિના યુવાનોને તેનો લાભ મળી શકે. રાજ્ય પછાત પંચની 2014ની ભલામણનો ઉલ્લેખ કરીને, તેમણે બિલમાં ઉલ્લેખિત અનામતની જોગવાઈને 77ને બદલે 90 ટકા કરવાની દરખાસ્ત કરી હતી, જેને નકારી કાઢવામાં આવી હતી.