પોલિટેકનિકમાં પ્રવેશ માટે 1 મે સુધી અરજી કરવાની તક, જાણો કેટલા છે ફોર્મ

0
47

ઉત્તર પ્રદેશની 1467 પોલિટેકનિક સંસ્થાઓમાં પ્રવેશ માટે યોજાનારી સંયુક્ત પ્રવેશ પરીક્ષા માટેની અરજીઓ શરૂ થઈ ગઈ છે. જોઈન્ટ એન્ટ્રન્સ એક્ઝામિનેશન કાઉન્સિલની વેબસાઈટ પર ઓનલાઈન અરજીઓ લેવામાં આવી રહી છે. રસ ધરાવતા ઉમેદવારો કાઉન્સિલની વેબસાઇટ http://jee cup.admission.nic.in પર અરજી કરી શકે છે. અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 1 મે છે.

જોઈન્ટ એન્ટ્રન્સ એક્ઝામિનેશન કાઉન્સિલના સેક્રેટરી રામ રતને જણાવ્યું કે પોલીટેકનિકના ગ્રુપ A, E-1, E-2, B થી K ગ્રુપ અને L ગ્રુપમાં અરજી કરી શકાય છે. તેમણે કહ્યું કે સામાન્ય અને OBC ઉમેદવારોએ 300 રૂપિયા અને SC-ST ઉમેદવારોએ 200 રૂપિયાની અરજી ફી ચૂકવવી પડશે. જૂનના પ્રથમ સપ્તાહમાં પ્રવેશ પરીક્ષા લેવાની તૈયારી છે. પ્રવેશ પરીક્ષા ઓનલાઈન હશે.