જસ્ટિસ યુયુ લલિત નવા CJI હશે, ચીફ જસ્ટિસ રમન સરકારને ભલામણ કરે છે

0
70

જસ્ટિસ લલિત દેશના 49માં ચીફ જસ્ટિસ હશે. CJI રમન આ મહિનાની 26 તારીખે નિવૃત્ત થઈ રહ્યા છે. જો કે તેમનો કાર્યકાળ પણ ત્રણ મહિનાનો રહેશે. જસ્ટિસ યુયુ લલિત નવેમ્બરમાં નિવૃત્ત થવાના છે.

સુપ્રીમ કોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ જસ્ટિસ એનવી રમનાએ આજે ​​જસ્ટિસ યુયુ લલિતને તેમના અનુગામી તરીકે પસંદ કર્યા છે. તેમણે સરકારને જસ્ટિસ લલિતને નવા CJI તરીકે નિયુક્ત કરવાની ભલામણ કરી છે.

સુપ્રીમ કોર્ટના વર્તમાન ન્યાયાધીશોના આદેશમાં તેમનું નામ જસ્ટિસ રમન પછી આવે છે. તેથી જ તેમને ઉત્તરાધિકારી તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યા છે. જસ્ટિસ લલિત દેશના 49માં ચીફ જસ્ટિસ હશે. CJI રમન આ મહિનાની 26 તારીખે નિવૃત્ત થઈ રહ્યા છે. જો કે તેમનો કાર્યકાળ પણ ત્રણ મહિનાનો રહેશે. જસ્ટિસ યુયુ લલિત નવેમ્બરમાં નિવૃત્ત થવાના છે.