વલસાડમાં દીનદયાળ પ્રધાનમંત્રી જન ઔષધી સ્ટોરનો બીજા વર્ષમાં મંગલ પ્રવેશ

ગુજરાત સરકારની અારોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગના સહયોગથી ગરીપ અને છેવાડાના માણસોને ક્વોલિટી મેડિસિન રાહત દરે મળે રહે તે હેતુથી દીનદયાળ પ્રધાનમંત્રી જન ઔષધી સ્ટોર ગુજરાતભરમાં ખોલવામાં અાવેલ છે. અા યોજના હેઠળ વલસાડ ખાતે એક માત્ર દીનદયાળ સ્ટોર લોટસ હોસ્પિયલ સામે અાવેલ છે જે અાજે એક વર્ષ પૂર્ણ કરી બીજા વર્ષમાં મંગલ પ્રવેશ કરેલ છે જેનો લાભ વલસાડ તથા અાસપાસના અાસરે 50,000થી વધુ લોકો અા યોજનાનો લાભ લઈ રહેલ છે.

Share

Satyaday, Gujarat’s largest language media group, brings to you the most comprehensive Gujarati News Website. The app covers Latest Gujarati news from all around the world giving you a complete up-to-date coverage on news anytime and anywhere.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com