હવે ખેડૂતોના ઘર સુધી પહોંચાડવામાં આવશે ઓનલાઇન દ્વારા બીજ

વિશ્વની સૌથી મોટી ફર્ટિલાઇઝર કોઓપેરેરેટિવ ઇફકો દ્વારા 2020 સુધી ખેડૂતોની કમાણી માટે ડોગ્યુની મફત ડોર ટુ ડોર ડિલિવરી શરૂ કરવામાં આવશે. ઇ-કૉમર્સનો સહારો લઇને ઈફકોએ દેશભરમાં પોતાના નેટવર્કનો ઉપયોગ કરીને ખેડૂતોને ઓનલાઈન ખેતી કરવા માટે મહત્વના ઉત્પાદનોનું ડિલિવરી કાર્ય શરૂ કર્યું છે.આ માટે ઇફકો દ્વારા સમગ્ર દેશમાં 40,000 થી વધુ કોઓપરેરેટિવ સંસ્થાઓને ઇફ્કો માર્કેટ નામની પોર્ટલ જોડવા માટેનું કામ કર્યું છે. ભારતીય કોઓપરેટિવ ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ (આઈસીડીપી) ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પર દેશભરમાં ખેડૂતોને પાણીમાં ઓગળેલા ફર્ટિલાઇઝર, એગ્રો કેમિકલ, બાયો ફર્ટિલિએઝર સહિત બીજ, ઇન્શ્યોરન્સ અને એગ્રી બિઝનેસ અન્ય ઉત્પાદનો ખરીદી શકશે.આની વિશેષતા એ છે કે આ એગ્રો પ્રોડક્ટ્સ છેલ્લામાં છેલ્લા ખેડૂતને પહોંચાડવા માટે ઇફકોએ તેની પૅકિંગ 5 કિલોથી શરૂ કર્યુ છે. દેશભરમાં નાનાથી નાના ખેડુતો આ નેટવર્કને જોડતા સરકારી દરે ખેતી માટે જરૂરી ઉત્પાદનોની ખરીદી કરી શકશે. ઇફકોએ ખેડૂતોના દરવાજા સુધી તેમની ડીલવરી મફતમાં રાખવાનો પ્રયાસ કર્યો છે કે ઇફકો બજાર 2020 સુધી દેશભરમાં વધુ ખેડૂતોને જોડવા વાળા દેશની સૌથી મોટી ઓનલાઇન એગ્રી માર્કેટ બની શકે છે.

Share

Satyaday, Gujarat’s largest language media group, brings to you the most comprehensive Gujarati News Website. The app covers Latest Gujarati news from all around the world giving you a complete up-to-date coverage on news anytime and anywhere.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com