હોઠોને બનાવો ગુલાબી 2 દિવસમાં

જો તમને લાગતુ હોય કે સુંદરતા માટે રૂપાળા હોવુ જરૂરી છે. તો આ ખોટુ છે. આપણી સુંદરતાના ચાર ચાંદ લગાવવા માટે આપણા હેઠનું પણ મહત્વ રહેલુ છે. મહિલાઓને જ નહિ પણ પુરૂષોને પણ આ મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડે છે. જેને છુપાવવા માટે આપણે લીપ બામ લિફસ્ટીક શું શું લગાડતા હોઇએ છીએ. પરંતુ કેટલીક પ્રોડ્કટ તેમને નિખારવાને બદલે કાળા પણ કરી દે છે. જો તમે ફાટેલા હોઠ અને કાળા હોઠથી પરેશાન હોય તો આજે તમને ઘરેલુ ઉપાય બતાવીએ છે અનુસરવાથી તમને ફાયદો થાશે.

– બીટ શીયાળામાં બજારમા જોવા મળે છે. હોઠો ઉપર બીટ લગાવવાથી કાળા થયેલા હોઠને દુર કરે છે. બીટ હોઠ માટે એટલા જરૂરી છે. જેટલુ શરીર માટે અનાજ હોય છે. બીટના ટુકડાને હોઠ ઉપર લગાવવાથી હોંઠ ગુલાબી અને ચમકદાર થાય છે.

– દુધની મલાઇ લગાવવાથી પણ હોંઠ મુલાયમ થાય છે.

– ગુલાબની પાંખડીઓ પણ હોઠ માટે ફાયદાકારક છે.

– લીંબુ પણ ફાયદાકારક છે, હોઠ માટે લીંબુને નિંચોવી સવાર સાંજ હોઠ ઉપર ખસવાથી કાળા હોઠને દુર કરે છે.

– મધનો ઉપયોગ પણ કરી શકાય. આંગળીઓમાં થોડુક મધ લઇ હોંઠો ઉપર ઘસવાથી ફાયદો થાય છે.

 

 

Share

Satyaday, Gujarat’s largest language media group, brings to you the most comprehensive Gujarati News Website. The app covers Latest Gujarati news from all around the world giving you a complete up-to-date coverage on news anytime and anywhere.

Leave a Reply

Your email address will not be published.