પોલીસ મહાનિર્દેશકે પોલીસ કર્મચારીઓને ઓન ડ્યુટી મોબાઈલ ન વાપરવા કર્યો આદેશ

ગાંધીનગરમાં પોલીસ મહાનિર્દેશકે કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા પોલીસ કર્મચારીઓને ઓન ડ્યુટી
મોબાઈલ ન વાપરવા કર્યો આદેશ. જે પોલીસ કર્મચારીઓ ટ્રાફિકમાં ફરજ બજાવતા હોય ,VIP બંદોબસ્ત મા હોય,
વિધાનસભા સંકુલ સ્વર્ણિમ સંકુલ પ્રધાન નિવાસ સ્થાનમા ફરજ બજાવતા સલામતી રક્ષકોને આ આદેશ લાગુ નહિ પડે.
કોન્સ્ટેબલ એલઆરડી હેડ કોન્સ્ટેબલ અને એએસઆઈ ફરજ દરમ્યાન મોબાઈલનો ઉપયોગ નહીં કરી શકે.

Share

Satyaday, Gujarat’s largest language media group, brings to you the most comprehensive Gujarati News Website. The app covers Latest Gujarati news from all around the world giving you a complete up-to-date coverage on news anytime and anywhere.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com