10 વિધાનસભા અને 4 લોકસભા સીટ પર થઇ રહ્યું મતદાન

આજે વિધાનસભાની 10 વિધાનસભા બેઠકો અને દેશના વિવિધ રાજ્યોમાં 4 લોકસભાની બેઠકો પર ચૂંટણી ચાલી રહી છે. આ બધી બેઠકો ખાલી છે એટલે ફરી ચૂંટણી યોજાય છે. આ મુખ્યત્વે ઉત્તર પ્રદેશના કેરાના લોકસભા બેઠક, પાલઘર અને ભંડારા-ગોંડિયા મહારાષ્ટ્રની બેઠકો અને નાગાલેન્ડ લોકસભામાં એક બેઠક છે. આ તમામ બેઠકોમાં ઉમેદવારોની સાખ દાવ પર લાગી છે.

Share

Satyaday, Gujarat’s largest language media group, brings to you the most comprehensive Gujarati News Website. The app covers Latest Gujarati news from all around the world giving you a complete up-to-date coverage on news anytime and anywhere.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com