પ્રેગ્નેંસીમાં સેક્સ કરવું જોઇએ? જાણો વધું

હાલમાં જ ઇંગ્લેન્ડની નેશનલ હેલ્થ સર્વિસનું કહેવુ છે કે પ્રેગ્નેંસીમાં સેક્સ કરવું સલામત છે. પ્રેગ્નેંસીમાં સેક્સ કરવુ હંમેશા વિવાદોનો વિ ષય રહ્યુ છે. સાઇક્લોજીસ્ટનું કહેવુ છે કે પ્રેગ્નેંસીના દીવસોમાં શરીરમાં ઘણા પ્રકારના બદલાવ આવે છે જેનાથી સેક્સ લાઇફમાં ઘણાં ફે રફાર પડે છે. આ દરમિયાન પાર્ટનરે એક બીજાને સપોર્ટ કરવાની જરૂર હોય છે. શરીરમાં કોઇ પણ પ્રકારનો ફેરફાર થાય એ સેક્સ લાઇફમાં પણ બદલાવ આવે છે. પ્રેગ્નેંસીના દીવસોમાં પણ આવુ થાય છે. કેટલીક કપલ આ દરમિયાન સારૂ પરર્ફોમ કરે છે. તો કેટલીક કપલ સામાન્ય લાઇફ પણ મેંટેન નથી કરી શકતા.  65 ટકા લોકએ કહ્યુ કે પ્રેગ્નેંસી દરમિયાન તેમની પાર્ટનર બાકી દીવસોમાં ખુબ સુંદર દેખાય છે. છઠ્ઠા મહીનામાં 57 ટકા લોકો સેક્સ કરવાનું છોડી દે છે. 10માંથી એક વ્યક્તિએ કહ્યુ કે પ્રેગ્નેંસીમાં સેકસ કરવુ ખોટુ છે. સર્વેમાં જાણવા મળ્યુ છે કે મહિલાની ખુબ મોટી સંખ્યાએ  માન્યુ કે 4 મહીના સુધી સેક્સ લાઇફ સારી રહે છે.

Share

Satyaday, Gujarat’s largest language media group, brings to you the most comprehensive Gujarati News Website. The app covers Latest Gujarati news from all around the world giving you a complete up-to-date coverage on news anytime and anywhere.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com