મહેસાણા નિલ પટેલ હત્યા કેસમાં એસ.પી.ની પ્રેસ કોન્ફ્રરન્સ યોજાઈ

મહેસાણા નિલ પટેલ હત્યા કેસમાં મહેસાણા એસ.પી. ની પ્રેસ કોન્ફ્રરન્સ યોજાઈ. નિલ પટેલ હત્યા કેસમાં ધરપકડ કરાયેલા આરોપી મહેશ પટેલે આજે કરી હતી આત્મ હત્યા. નિલ પટેલ ની હત્યા મહેશ પટેલે આવેશમાં આવી જઈને કરી હતી. છાતી ના ભાગે છરીનો ઘા ઝીંકી મહેશ પટેલે કરી હતી હત્યા.

મહેશ પટેલે ગુનો કબૂલી લીધો હતો. રાત્રે ટોયલેટ જવાના બહાને આરોપી મહેશ પટેલે ટોઇલેટમાં જઈને આપઘાત કરી લીધો હતો. પોલીસે ગુનામાં વપરાયેલી છારી અને લોહી લુછવા માટે વાપરેલું કપડું કબ્જે કર્યું હતુ. મહેશ પટેલે નિલ ની હત્યાં કર્યા બાદ લાગી આવતા કર્યો આપઘાત.

આપઘાત કેસની જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ દ્વારા કરાશે તપાસ. નિલ પટેલ હત્યા કેસ નું સુપરવિઝન ડી વાય એસ પી મહેસાણા કરી રહ્યા છે.

Share

Satyaday, Gujarat’s largest language media group, brings to you the most comprehensive Gujarati News Website. The app covers Latest Gujarati news from all around the world giving you a complete up-to-date coverage on news anytime and anywhere.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com