રાજકોટ જિલ્લામાં ગૌણ ખનિજની લિઝ માટે આવેલી ૧૮૫ અરજી નામંજૂર

સરકારી લેણા ભરપાઇ ન કરતા સાત ચાલુ લિઝ પણ રદ્દ કરતા કલેક્ટર ડો. વિક્રાંત પાંડે

રાજકોટ જિલ્લામાં ગૌણ ખનિજની લિઝ માટે આવેલી ૧૮૫ અરજી કલેક્ટર ડો. વિક્રાંત પાંડેએ એક ઝાટકે નામંજૂર કરી નાખી છે. ગુજરાત માઇનોર મિનરલ્સ કન્સેશન રૂલ્સ હેઠળ આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. જ્યારે, બીજી તરફ ચાલુ સ્થિતિની સાત લિઝ પણ રદ્દ કરી નાખવામાં આવી છે. સરકારી બાકી લેણા ભરપાઇ ન કરતા આ પગલું લેવામાં આવ્યું છે.
કલેક્ટર ડો. પાંડેએ જણાવ્યું કે ગુજરાત ગૌણ ખનિજ નિયમો હેઠળ નવી આવેલી અરજીઓને અપરિપક્વ ગણી રદ્દ કરવામાં આવી છે. હવે, આ બ્લોક જાહેર હરરાજીથી આપવામાં આવશે.
ગોંડલ અને જેતપુરમાં રેતીના ૧૫ બ્લોકની હરરાજી માટે રાજ્ય સરકારને દરખાસ્ત કરી દેવામાં આવી છે. જ્યારે, ઉપલેટા વિસ્તારના બ્લોક માટે ટૂંક સમયમાં દરખાસ્ત કરી દેવામાં આવશે.
બાકી સરકારી લેણા ભરપાઇ ન કરવાના કારણે પણ સાત લિઝ રદ્દ કરવામાં આવી છે. જેમાં જેતપુર તાલુકાના પાંચ પીપળા, વાડસડા અને રબારિકમાં રેતી તથા કાળા પથ્થર, ઉપલેટા તાલુકાના મજેઠી (બે લિઝ) તથા ગણોદ તથા જસદણના સોમલપરમાં સાદી રેતી, કાળા પથ્થરની લિજ રદ્દ કરી દેવામાં આવી છે.

Share

Satyaday, Gujarat’s largest language media group, brings to you the most comprehensive Gujarati News Website. The app covers Latest Gujarati news from all around the world giving you a complete up-to-date coverage on news anytime and anywhere.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com