પારડીમાં તેલ ડેપોમાં વેચાતું રાજમોતી તેલ ભેરસેળયુક્ત નીકળતા કંપનીની ભૂલ બહાર આવી.

પારડીમાં તેલ ડેપોમાં વેચાતું રાજમોતી તેલ ભેરસેળયુક્ત નીકળતા કંપનીની ભૂલ બહાર આવી છે  ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગ વલસાડે પારડી ના તેલ વેપારી વિરુદ્ધ કેસ કરતા તેલ વેપારીઓમાં ફફડાટ ફેલાયો છે.

પારડીમાં વલસાડ જિલ્લા ખોરાક અને ઔષધ નિયમન તંત્ર દ્રારા તેલના વેપારીઓની પેઢી પર દરોડા પાડી  હાથ ધરાયેલ તપાસમાં પારડીના સોમનાથ ઓઇલ ડેપોને ત્યાં તેલના નમૂના હલકી કક્ષાના જણાતા  બન્ને સામે ભેળસેળનો કેસ કરવામાં આવ્યો છે આ ભેળસેળ પાછળ કંપનીની ઉત્પાદન તારીખ લખવાની ભૂલ બહાર આવી હોવાનું તેલ ડેપોના વેપારીઓએ જણાવ્યું હતું  બીજી તરફ હાલ નામાંકિત રાજમોતીની  કંપની જે રાજકોટમાં આવેલ હોઈ જેનું તેલમાં છારી બાઝી જવાથી ગ્રાહકોમાં બૂમ  ઉઠી રહી છે ફૂડ એન્ડ  ડ્રગ્સ વિભાગ વલસાડ દ્રારા ફૂડ સેફટી એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ એક્ટ-2006 અને રેગ્યુલેશન-2011 ધારા હેઠળ કિલ્લાપારડી ખાતે ઝૈનબ કોમ્પ્લેક્સમાં આવેલ સોમનાથ ઓઇલ ડેપોમાંથી લીધેલ રીફાઇન્ડ દાવત બ્રાન્ડ 500 મિલી  પેકનું પામોલીન તેલનો નમૂનો લેબોરેટરીમાં ચેક કરાવતા તે પોઝિટિવ હોવાનું ઓઇલ ડેપોના  સંચાલક  મિહિર જીવનભાઈ એ જણાવ્યું હતું તેલ વેપારીઓને ત્યા દરોડા થતા તેલ વેપારીઓમાં ફફડાટ ફેલાયો છે.

​​

Satyaday, Gujarat’s largest language media group, brings to you the most comprehensive Gujarati News Website. The app covers Latest Gujarati news from all around the world giving you a complete up-to-date coverage on news anytime and anywhere.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com