રાહત: એક કરતાં વધુ વાહન માટે એક વીમો, હવે સારી અને સલામત ડ્રાઇવિંગ પર પ્રીમિયમમાં છૂટ

0
150

હવે એકથી વધુ કાર અને ટુ વ્હીલર પાસે એક વીમા પોલિસી હશે. અલગ-અલગ વાહનો માટે બહુવિધ પોલિસી લેવાની જરૂર નથી. ઈન્સ્યોરન્સ રેગ્યુલેટરી એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા (IRDA) એ બુધવારે કહ્યું કે તે સ્વાસ્થ્ય વીમાની ફ્લોટર પોલિસી જેવી હશે. આ વીમા કવચ એડ-ઓન આધારે આપવામાં આવશે. આ પોલિસીમાં ઉમેરવામાં આવશે. તેનો ઉદ્દેશ્ય દેશમાં વીમાના કવરેજને વધારવાનો છે.

તે જ સમયે, મોટર વીમાનું પ્રીમિયમ પણ સુરક્ષિત રીતે અને સારી રીતે ચલાવવા માટે ઓછું ચૂકવવું પડશે. તે જ સમયે, નિયમો તોડવા અથવા વાહનને ખોટી રીતે ચલાવવા માટે વધુ પ્રીમિયમ ચૂકવવું પડશે. IRDA દ્વારા બુધવારે જારી કરાયેલા નવા નિયમો અનુસાર, હવે પ્રીમિયમની રકમ ડ્રાઇવિંગના મોડ પર નક્કી કરવામાં આવશે. બંને નિયમો તરત જ અમલમાં આવશે

નવા નિયમો Telemax પ્લાન પર આધારિત છે. આ વાહનોના ઉપયોગ અને ડ્રાઇવરના વર્તનના આધારે નક્કી કરવામાં આવે છે. આ માટે વાહનોમાં નાના ઉપકરણની જરૂર પડશે. તે જણાવે છે કે તમે જેટલું વધારે વાહન ચલાવો છો તેટલું વધારે પ્રીમિયમ તમારે ચૂકવવું પડશે.

બદલાતી જરૂરિયાતો સાથે ગતિ રાખો
IRDAએ કહ્યું કે બદલાતા સમયની સાથે હવે જરૂરિયાતો પણ બદલાઈ રહી છે. આવી સ્થિતિમાં વીમા કંપનીઓએ પણ ટેક્નોલોજીના આધારે ફેરફાર કરવા પડશે, જેથી ઉભી થતી પડકારોનો સામનો કરી શકાય.