બચત: બે વર્ષમાં ગુજરાતીઓએ સ્કીમોમાં 1.26 લાખ કરોડનું રોકાણ કર્યું..

0
27

પોસ્ટ ઓફિસમાં 2.91 કરોડ નવા ખાતા ખોલવામાં આવ્યા, સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના અને ભવિષ્ય નિધિમાં મહત્તમ રોકાણ..

ગુજરાતીઓ બચત કરવામાં પણ આગળ છે. દરમિયાન, કોરોના દ્વારા આપવામાં આવેલા પાઠ પછી, તેમાં વધુ વધારો થયો છે. કોરોનાના બે વર્ષમાં ગુજરાતીઓએ પોસ્ટ વિભાગની વિવિધ યોજનાઓમાં 1,26,963 કરોડ રૂપિયાનું રોકાણ કર્યું છે. આ દરમિયાન પોસ્ટ વિભાગમાં 2.91 કરોડથી વધુ નવા ખાતા ખોલવામાં આવ્યા છે. કેન્દ્ર સરકારના કોમ્યુનિકેશન મંત્રાલયના પોસ્ટ વિભાગના રિપોર્ટમાં આ માહિતી સામે આવી છે.

કોરોના મહામારી દરમિયાન જ્યારે તમામ ધંધા-રોજગાર ઠપ્પ થઈ ગયા હતા, ત્યારે માત્ર તેમની બચત જ કામમાં આવી હતી. આવી સ્થિતિમાં જે લોકોએ બચત નથી કરી તેઓને બચતનું મહત્વ સમજાયું અને હવે લોકોમાં આ અંગે જાગૃતિ આવી છે. કેન્દ્ર સરકારના સંદેશાવ્યવહાર મંત્રાલયના પોસ્ટ વિભાગ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા વર્ષ 2020-21 અને 2021-22ના અહેવાલ મુજબ માત્ર ગુજરાતમાં જ બે વર્ષમાં લોકોએ પોસ્ટ ઓફિસની વિવિધ બચત યોજનાઓમાં રસ દાખવ્યો છે અને નવા ખાતા ખોલવામાં આવ્યા છે. પોસ્ટ ઓફિસ ગ્રાહકો માટે મોટા સમાચાર! બદલાઈ ગયા છે બચતખાતા સાથે જોડાયેલાં  નિયમો, ધ્યાન નહી આપો તો કપાઈ જશે પૈસા - GSTVવર્ષ 2020-21માં 1,56,13,367 અને વર્ષ 2021-22માં પોસ્ટ ઓફિસમાં 1,35,23,178 ખાતા ખોલવામાં આવ્યા હતા અને આ ખાતાઓમાં 1,26,963 કરોડ રૂપિયા જમા થયા છે. જે ખાતાઓ ખુલ્યા છે તેમાં પોસ્ટની બચત બેંક, વરિષ્ઠ નાગરિક બચત યોજના, પબ્લિક પ્રોવિડન્ટ ફંડ, સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના, કિસાન વિકાસ પત્ર વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. 

ગુજરાતમાં સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના હેઠળ પોસ્ટ વિભાગમાં બે વર્ષમાં 3207.40 કરોડ રૂપિયા જમા થયા હતા. આ યોજના હેઠળ નાણાકીય વર્ષ 2020-21માં 5,33,930 ખાતા ખોલવામાં આવ્યા હતા અને વર્ષ 2021-22માં 6,96,809 ખાતા ખોલવામાં આવ્યા હતા. તે જ સમયે, અનુક્રમે રૂ. 1329.29 કરોડ અને રૂ. 1878.15 કરોડ જમા થયા હતા. આ સિવાય વર્ષ 2021-22માં વરિષ્ઠ નાગરિક બચત યોજનામાં 26,22,069, પબ્લિક પ્રોવિડન્ટ ફંડ 2,16,078 ખાતા ખોલવામાં આવ્યા છે. તે જ સમયે, આ ખાતાઓમાં અનુક્રમે રૂ. 9596.33 કરોડ અને રૂ. 9822.46 કરોડ જમા થયા હતા.