સયાજીગંજ અને વાઘોડિયાથી ભા જ પ થી કોને ટિકિટ મળી જાણો।

વડોદરા: વડોદરા છેલ્લા કેટલાક દિવસ થી ભાજપ સયાજીગંજ અને વાઘોડિયાથી કોણ લડશે નું સસ્પેન બરકરાર હતું .

જેના પર થી મોડી રાત્રે પડદો ઉઠ્યો છે

1 સયાજીગંજ – જીતેંદ્ર સુખડીયા

2 વાઘોડિયા – મધુશ્રીવાસ્તવ

 

Share

Satyaday, Gujarat’s largest language media group, brings to you the most comprehensive Gujarati News Website. The app covers Latest Gujarati news from all around the world giving you a complete up-to-date coverage on news anytime and anywhere.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com