શશાંક મનોહર ફરી ICCના ચેરમેન પદે

ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડના પૂર્વ અધ્યક્ષ શશાંક મનોહરને આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ પરીષદ (આઇસીસી)માં બીજી વખત સ્વતંત્ર ચેરમેન પસંદ કરવામાં આવેલ છે. શશાંક મનોહરને બીજી વખત બીનહરીફ ચૂંટાઇ ગયા છે. શશાંક મનોહરને વર્ષ 2016માં પ્રથમ વખત આઇસીસીના સ્વતંત્ર ચેરમેન તરીકે નિમણૂંક કરવામાં આવી હતી હવે તેઓ ફરી બીનહરીફ ચૂંટાઇ આવતા આવનાર બે વર્ષ સુધી આ પદ પર જવાબદારી સંભાળશે. ચૂંટણી પ્રક્રિયા મુજબ આઇસીસી નિદેશકોમાંથી પ્રત્યેક એક ઉમેદવારને ઉમેદવારી નોંધાવી મંજૂરી હોય છે. ઉમેદવાર વર્તમાન અથવા પૂર્વ આઇસીસી નિદેશક હોવો જરૂર હોવો જોઇએ. ઉમેદવારી નોંધવાનારને બે અથવા વધારે નિદેશકોનું સમર્થન મળે તો જ તે ચૂંટણી લડવાને યોગ્ય માનવામાં આવે છે.

Share

Satyaday, Gujarat’s largest language media group, brings to you the most comprehensive Gujarati News Website. The app covers Latest Gujarati news from all around the world giving you a complete up-to-date coverage on news anytime and anywhere.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com