નાના શેરધારકો લિસ્ટેડ કંપનીઓની નાદારી પ્રક્રિયામાં ભાગ લઈ શકશે, સેબીએ પ્રસ્તાવિત કર્યો

0
51

સેબીએ ગુરુવારે નાદારી રીઝોલ્યુશન પ્રક્રિયામાંથી પસાર થતી લિસ્ટેડ કંપનીઓની બાબતોમાં જાહેર શેરધારકોના હિતને સુરક્ષિત રાખવા માટે એક દરખાસ્ત રજૂ કરી હતી. તેમાં ઉમેર્યું હતું કે સૂચિત માળખું લઘુમતી શેરધારકોને કોર્પોરેટ ઇન્સોલ્વન્સી રિઝોલ્યુશન પ્રોસેસ (CIRP) માં રીઝોલ્યુશન અરજદાર માટે ઉપલબ્ધ હોય તેવા જ ભાવ અને શરતો પર ભાગ લેવાની મંજૂરી આપશે.

સૂચિત માળખા હેઠળ, કોર્પોરેટ દેવાદારના વર્તમાન પબ્લિક ઇક્વિટી શેરધારકોને ન્યૂનતમ પબ્લિક શેરહોલ્ડિંગ (હાલમાં 25 ટકા) સુધી નવી એન્ટિટીની સંપૂર્ણ ઇક્વિટી હસ્તગત કરવાની તક આપવી જોઈએ. રીઝોલ્યુશન અરજદાર દ્વારા સંમત થયા મુજબ કિંમતની શરતો સમાન હોવી જોઈએ. અત્યાર સુધીમાં 28 લિસ્ટેડ કંપનીઓએ CIRPમાં લિક્વિડેશન પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી છે. મંજૂરી બાદ 52 કંપનીઓને દૂર કરવામાં આવી છે. 23 કંપનીઓને મંજૂરી માટે લિસ્ટ કરવામાં આવી છે.