વેલેંટાઇન ડે પર આ હિન્દુ ફ્રન્ટે કરાવી ગધેડા અને કુતરાના લગ્ન જોવો ફોટા

દેશમાં વેલેંટાઇન ડે નો જબરદસ્ત વિરોધ થઇ રહ્યો છે. અમદાવાદમાં બજરંગ દળના સદસ્યોએ રીવલફ્રન્ટ પર આવેલા કપલોનો વિરોધ કર્યો હતો. અને આજ દળોના સદસ્યોએ હૈદરાબાદમાં પણ વિરોધ કર્યો હતો. અને કાલે વેલેંન્ટાઇનના વિરોધમાંં નાગપૂરમાં રેલી કાઢી હતી. લખનવ યૂનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીઓને પણ કહેવામાં આવ્યુ હતુ કે કોઇ પણ કેમ્પમાં જોવા ન મળે ત્યારે ચેન્નાઇમાં વેલેંન્ટાઇન ડેના વિરોધમાંં એક અનોખુ કામ કરવાં આવ્યુ છે. એક કુતરા અને ગધેડાનાં લગ્ન કરાવ્યા હતા. વેલેંટાઇન ડે નો વિરોધ કરવાવાળા આ ગ્રુપનું નામ છે ભારત હિન્દુ ફ્રોન્ટ જેમણે ચેન્નાઇમાં કુતરા અને ગધેડાના લગ્ન કરાવ્યા.તેમણે કહ્યુ કે આ પરંપરા છે તેમની જો વેલેંટાઇનની ઉજવણી કરવી પરંપરા છે તો આ પણ જ પરંપરા છે.

Share

Satyaday, Gujarat’s largest language media group, brings to you the most comprehensive Gujarati News Website. The app covers Latest Gujarati news from all around the world giving you a complete up-to-date coverage on news anytime and anywhere.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com