ગૃહમંત્રીએ સ્વીકાર્યું, 2 વર્ષમાં ગુજરાતમાં 14229 સ્ત્રીઓ ગુમ થઇ અને હજુ લાપતા

આમ તો ગુજરાતની ગણના દેશના સૌથી સમૃદ્ધની સાથે-સાથે સૌથી સલામત રાજ્ય તરીકે પણ થાય છે અને તેમાં પણ આપણા ગુજરાતની સરકાર તો બહાર ગાઈ વગાડીને એવી વાતો ગર્વભેર કરે છે કે, અમારા ગુજરાતમાં તો એકલી છોકરી કે મહિલા રાત્રે બિન્ધાસ્ત રીતે ખુલ્લી સડક પરથી પસાર થઈ શકે છે અને તેમનો વાળ પણ વાંકો થતો નથી. પરંતુ ખુદ રાજ્ય સરકારે છેલ્લા બે વર્ષ દરમિયાન ગુજરાતમાંથી ગુમ થયેલી મહિલાઓ અને બાળકોના જે આંકડા વિધાનસભામાં રજૂ કર્યા છે તેનાથી આ ભ્રમ ખૂબ સરળતાથી ભાંગી જાય છે. રાજ્ય સરકારના જ આંકડાઓ અનુસાર ગુજરાતમાંથી બે વર્ષમાં 14229 મહિલાઓ ગુમ થઈ છે.
ગુજરાતમાં છેલ્લા બે વર્ષમાં 4800 બાળકો ગુમ થયા હતા જેમાંથી 3650 બાળકો પાછા મળ્યા છે. આનો મતલબ એ થયો કે બે વર્ષ પછી પણ રાજ્યમાં હજી 1150 બાળકો લાપતા છે. બાળકોની આટલી સંખ્યામાં ગુમ થવા એ પણ અત્યંત ચિંતાજનક બાબત છે.

Share

Satyaday, Gujarat’s largest language media group, brings to you the most comprehensive Gujarati News Website. The app covers Latest Gujarati news from all around the world giving you a complete up-to-date coverage on news anytime and anywhere.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com