આ વર્ષે સૌથી લાંબો ઉપવાસ 14 કલાક 39 મિનિટનો રહેશે, ઈદ એપ્રિલના ચોથા સપ્તાહમાં

0
109

23 કે 24 માર્ચે ચાંદના દર્શન સાથે રમઝાન માસની શરૂઆત થશે. રમઝાન માટેના કેલેન્ડર જારી કરવામાં આવ્યા છે અને મસ્જિદોમાં નમાજ પછી કેલેન્ડર આપવામાં આવી રહ્યા છે. આ સાથે રમઝાનનું કેલેન્ડર પણ સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરવામાં આવી રહ્યું છે. રમઝાનમાં સેહરી અને ઇફ્તારનું ખૂબ મહત્વ છે. સમયસર સેહરી અને ઇફ્તાર થાય તે માટે મદરેસાઓ અને સામાન્ય લોકો દ્વારા રમઝાન કાર્ડ્સ અને કેલેન્ડર છાપવામાં આવે છે અને તેનું વિતરણ કરવામાં આવે છે. આ વર્ષે કાળઝાળ ગરમીમાં રોજેદારની પણ કસોટી થશે. આ વર્ષે સૌથી લાંબો ઉપવાસ 14 કલાક 39 મિનિટનો રહેશે. છેલ્લા ઉપવાસમાં સેહરીનો સમય 3.58 મિનિટે અને રોઝા ઈફ્તારનો સમય 6.37 મિનિટનો હશે.

મુસ્લિમોના ઘરો અને મસ્જિદોમાં રમઝાન માસની તૈયારીઓ શરૂ થઈ ગઈ છે. હાફઝી-એ-કુરાન પઠનારાઓ પવિત્ર કુરાનનું પઠન કરી રહ્યા છે, જે રમઝાનની રાતોમાં વાંચવામાં આવતી તરાવીહની નમાજમાં શીખવવામાં આવે છે. મૌલાના કારી મોહમ્મદ સિદ્દીકે કહ્યું કે રમઝાનમાં ઉપવાસ કરનાર દિવસ દરમિયાન ઉપવાસ કરશે અને રાત્રે તરાવીહની નમાજ અદા કરશે. આ મહિના-એ-રમજાનનો પ્રથમ ઉપવાસ 13 કલાક 51 મિનિટનો રહેશે. જે રમઝાન મહિનાનો સૌથી ટૂંકો ઉપવાસ હશે. બીજી તરફ રમઝાન મહિનાનો છેલ્લો ઉપવાસ સૌથી મોટો હશે. જે 14 કલાક 39 મિનિટનો હશે.

તેમણે કહ્યું કે માર્ચ મહિનામાં 31 વર્ષ પછી રમઝાન પડી રહ્યો છે. કારી સિદ્દીકે જણાવ્યું કે 22 માર્ચ શાબાન મહિનાની 29મી તારીખ છે. આજે સાંજે રમઝાન માસનો ચાંદ જોવા મળશે. જો ચાંદ દેખાઈ જશે તો 23 માર્ચથી રમઝાન શરૂ થશે. જો ચાંદ ન દેખાય તો 24 માર્ચથી રમઝાન શરૂ થશે.

ઈદ એપ્રિલના ચોથા સપ્તાહમાં મનાવવામાં આવશે
ઈદનો તહેવાર એપ્રિલના ચોથા સપ્તાહમાં મનાવવામાં આવશે જ્યારે ચંદ્ર દેખાયો. પવિત્ર રમઝાનનો પ્રથમ અશરા રહેમત છે, બીજો મગફિરત છે, ત્રીજો નરકમાંથી મુક્તિ છે. રમઝાન એ રહેમત, ખેર અને બરકતનો મહિનો છે. આમાં દયાના દરવાજા ખુલી જાય છે. જહન્નમના દરવાજા બંધ છે. શેતાનોને સાંકળો બાંધવામાં આવે છે. નફલનું ઈનામ ફરજના બરાબર અને ફરજનું ઈનામ સિત્તેર કર્તવ્યના બરાબર આપવામાં આવે છે.