આવતી કાલથી તલાલામાં કેસર કેરીની હરાજી બંધ

ગત વર્ષની સરખામણીએ આ વર્ષે તલાલાના જાહેર હરાજી માર્કેટમાં અઢી લાખ બોક્સ જેટલી કેસર કેરીની આવક ઓછી થઇ છે. સામાન્ય રીતે ગીરની કેરીની સિઝન ૫૭ દિવસ રહે છે, જે ઘટીને આ વર્ષે ૪૦ દિવસની થઇ છે, જેનું મુખ્ય કારણ ગ્લોબલ વોર્મિંગની અસર મનાય છે. ગત વર્ષે ૧૦.૬૭ લાખ બોક્સની આવક માર્કેટયાર્ડમાં થઇ હતી. આ બોક્સ ૧૦ કિલો કેરીનાં હતાં, જેનો સરેરાશ હોલસેલ ભાવ રૂ. ૨૬૫ પ્રતિબોક્સ રહ્યો હતો. ચાલુ વર્ષે આ બોક્સની આવક ઘટીને ૮.૫૦ લાખ બોક્સની થઇ ગઇ છે. ગઇ કાલ સુધી ૭૦૫૦ બોક્સ વેચાયાં હતાં, તેમાં સારી અને મોટી ગણાતી કેરીનું એક બોક્સ રૂ. ૫૬૦ અને નબળી કેરીનું વેચાણ રૂ. ૨૩૦માં બોક્સદીઠ થયું હતું, જેથી સરેરાશ ભાવ ગણીએ તો રૂ. ૩૫૦ રહ્યો છે. આ વર્ષે કેરીની સિઝન વહેલી પૂરી થઇ ગઇ છે. આ વર્ષે પહેલી વાર કેરીની સિઝનની શરૂઆત અને સિઝન પૂરી થવા સુધી બોક્સદીઠ ભાવ રૂ. ૫૫૦થી ૭૦૦ની આસપાસ રહ્યો છે. આવી રીતે સિઝન દરમિયાન ભાવ જળવાઇ રહ્યો હોય તેવું પહેલી વાર બન્યું છે, જોકે સિઝનનો હોલસેલ સરેરાશ ભાવ પણ ૩૫૦ની આસપાસ રહ્યો છે. આકરા ઉનાળા વચ્ચે કેરીની સિઝન શરૂ થવાની લોકો કાગડોળે રાહ જોતા હોય છે, પરંતુ ગીરની ફળોનો રાજા ગણાતી કેરીની સિઝન એક મહિનો મોડી શરૂ થઇ હતી. કેરીના પાકને આ વર્ષે વ્યાપક નુકસાન થયું હતું, જેના કારણે સિઝન પણ મોડી શરૂ થઇ અને વહેલી પૂરી થઇ ગઇ.

Share

Satyaday, Gujarat’s largest language media group, brings to you the most comprehensive Gujarati News Website. The app covers Latest Gujarati news from all around the world giving you a complete up-to-date coverage on news anytime and anywhere.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com