મહિલા રિપોર્ટરે પૂછ્યો સવાલ, મંત્રીએ કહ્યું, ”ખૂબ સુંદર લાગો છો”

તમિલનાડુના સ્વાસ્થ્ય મંત્રી સી. વિજયભાસ્કરને મહિલા રિપોર્ટરે સવાલ પૂછ્યો તો જવાબ આપવાને બદલે મંત્રીએ રિપોર્ટને સુંદર લાગો છો તેમ કહ્યું. AIADMKના મુખ્ય કાર્યાલય ખાતે ધારાસભ્યોની મીટિંગ યોજાઈ હતી. મીટિંગમાંથી બહાર આવતા રિપોર્ટરે સી. વિજયભાસ્કરને મીટિંગમાં લેવાયેલા નિર્ણયો અંગે સવાલ પૂછ્યો. જેના પર મંત્રીએ જવાબ આપવાને બદલે કહ્યું, ”તમે ખૂબ સુંદર લાગો છો.”
રિપોર્ટરે બીજો સવાલ પૂછ્યો ત્યારે પણ આ જ જવાબ આપ્યો. મંત્રીએ સતત ત્રણવાર રિપોર્ટરને સુંદર લાગો છો તેમ કહ્યું. એટલું જ નહીં રિપોર્ટરે અન્ય સવાલ કર્યો ત્યારે પણ મંત્રીએ ”તમને ચશ્મા સારા લાગે છે” તેમ કહ્યું.

Share

Satyaday, Gujarat’s largest language media group, brings to you the most comprehensive Gujarati News Website. The app covers Latest Gujarati news from all around the world giving you a complete up-to-date coverage on news anytime and anywhere.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com