આ ત્રણ ઉપાયથી હંમેશા તમારૂ આધારકાર્ડ રહેશે તમારા ખિસ્સામાં

મોબાઇલ નંબર અને બેંક ખાતા સહીત કેટલીક સેવાઓમાં આધારકાર્ડ લિંક કરવુ સરકારે ફરજીયાત કરી દીધુ છે. જેથી આધારકાર્ડને હંમેશા પોકેટમાં જ રાખવુ પડે છે. મંગળવારે અર્થોરિટી UIDAI એ કહ્યુ કે પ્લાસ્ટિક અને પીવીસી પ્રિંટ ઉપર કરવામાં આવેલ આધાર બીનજરૂરી સાબિત થઇ શકે છે. જેનાથી ચોરી થવાની સંભાવના પણ રહેલી છે. પ્લાસ્ટીક અને સ્માર્ટ આધાર કાર્ડથી છુટકારો મેળવવા માંગઇએ છીએ. તો પણ તમારી પાસે ત્રણ વિકલ્પ છે. આ વિકલ્પો ના કારણથી તમે હંમેશા તમારૂ આધાર કાર્ડ તમારી સાથે રાખી શકશો.

આધાર લેટરઃ આધારે સાફ કહી દીધુ છે કે જો તમારી પાસે આધાર લેટર છે અથવા યૂઆઇડીએઆઇ થી આવેલો આધાર લેટરથી તમારૂ કાર્ડ કાઢી રાખી દીધુ છે તો પણ ચાલશે. તેમને પણ વાપરી સકાશે.

ડાઉનલોડ વર્જનઃ તમે ઇચ્છો તો સાદા કાગળ પર યૂઆઇડીએઆઇની વેબસાઇડ ઉપર ડાઉનલોડ પણ કરી શકો છો. અને વાપરી શકો છો. ઓથોરિટીએ સાફ કહ્યુ છે કે કોઇ પણ એજન્સી આ લેવાની ના નહી પાડી શકે.

એમ આધારઃ જો તમારા મોબાઇલ માંં એમ-આધાર એપ છે તો તમે તેમના ઉપર પણ તમારૂ આધાર કાર્ડ દેખાડી આધારથી સંબંધીત કામ કરી શકો છો. જેની મદદથી તમે હંમેશા તમારી આધાર ડીટેલ તમારી પાસે રાખી શકશો.

Share

Satyaday, Gujarat’s largest language media group, brings to you the most comprehensive Gujarati News Website. The app covers Latest Gujarati news from all around the world giving you a complete up-to-date coverage on news anytime and anywhere.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com