ખોટા પ્રમાણપત્ર રજૂ કરનારા સામે ત્રણ વર્ષની સજાની જોગવાઈઃ ગણપત વસાવાએ યોજી પ્રેસ કોન્ફરન્સ જુઓ વીડિયો

ખોટા જાતીય પ્રમાણપત્ર રજૂ કરી શૈક્ષણિક, નોકરિયાત તેમજ સરકારી લાભો મેળવનારા લોકો સામે રાજ્ય સરકાર આગામી વિધાનસભા સત્રમાં નવો કાયદો લાદવા જઇ રહી રહી છે. ત્યારે જ્યાં હવે ખોટી રીતે જાતીય પ્રમાણપત્રો બનાવી લાભ મેળવનારા અને મદદ કરનારા સામે ત્રણ વર્ષની સજાની જોગવાઈ પણ કરવામાં આવશે તેવી જાહેરાત આજ સુરત ખાતે યોજાયેલ પત્રકાર પરિષદ દરમ્યાન રાજ્ય સરકારના મંત્રી ગણપત વસાવાએ કરી હતી.

Share

Satyaday, Gujarat’s largest language media group, brings to you the most comprehensive Gujarati News Website. The app covers Latest Gujarati news from all around the world giving you a complete up-to-date coverage on news anytime and anywhere.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com