આજના દિવસે ૧પ સપ્‍ટે.૧૯પ૯ દૂરદર્શનની સ્‍થાપના થયેલ

સ્‍ટુડીયો અને ટ્રાન્‍સમિટરના મામલે દુનિયામાં સૌથી મોટું પ્રસારણ સંગઠનોમાંનુ એક દુરદર્શનની સ્‍થાપના ૧પ સપ્‍ટે.૧૯પ૯ ના થયેલી. આની શરૂઆત વિકાસ સંબંધી નિતીઓને પ્રોત્‍સાહન દેવા માટે પ્રાયોગિક ધોરણે થયેલ, પરંતુ ૧૯૬પ માં પોતાનું દૈનિક પ્રસારણ શરૂ કરવાવાળું દૂરદર્શન ૧૯૮ર માં રાષ્‍ટ્રીય પ્રસારક બન્‍યું.

Share

Satyaday, Gujarat’s largest language media group, brings to you the most comprehensive Gujarati News Website. The app covers Latest Gujarati news from all around the world giving you a complete up-to-date coverage on news anytime and anywhere.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com