આજે ગુજરાતના બે પોલીસ અધિકારીઓને રાષ્ટ્રપતિ ચંદ્રકથી સન્માનિત કરવામાં આવશે

0
45

પ્રજાસત્તાક દિને ભારતભરમાંથી વિવિધ પોલીસકર્મીઓને રાષ્ટ્રપતિ ચંદ્રકથી સન્માનિત કરવામાં આવશે. કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રાલયે એક યાદી બહાર પાડી છે જેમાં આ પોલીસ કર્મચારીઓના નામની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ પોલીસકર્મીઓમાં ગુજરાતના બે અધિકારીઓને પણ રાષ્ટ્રપતિના હસ્તે મેડલ એનાયત કરવામાં આવશે. આ સાથે 12 પોલીસ અધિકારીઓને પોલીસ મેડલથી નવાજવામાં આવશે.

ભારતના 901 પોલીસકર્મીઓને પ્રજાસત્તાક દિવસે રાષ્ટ્રપતિ મેડલથી સન્માનિત કરવામાં આવશે. આ પોલીસકર્મીઓમાં વીરતા બદલ 140 પોલીસ મેડલ એનાયત કરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત 90 પોલીસકર્મીઓને વિશિષ્ટ સેવા અને વિશિષ્ટ સેવા બદલ રાષ્ટ્રપતિ પોલીસ મેડલ એનાયત કરવામાં આવશે.

ગુજરાત રાજ્યના બે પોલીસ અધિકારીઓને રાષ્ટ્રપતિ ચંદ્રક એનાયત કરવામાં આવશે. ગુજરાતના એડીજીપી અનુપમ સિંહ ગેહલોત અને એટીએસના ડીએસપી કે. ના. પટેલને રાષ્ટ્રપતિ ચંદ્રક જ્યારે અન્ય 12 પોલીસ અધિકારીઓને પોલીસ મેડલ એનાયત કરવામાં આવશે.