વલસાડ સી.ટી.ટ્રાફિક પોલીસ ની બુલેટ ચાલાક સામે લાલ આંખ બુલેટો જપ્ત કરી

પોલીસે 8થી વધુ ફેન્સી નંબર પ્લેટ અને ફટાકડા સાઉન્ડ કાઢતી બુલેટો જપ્ત કરી

વલસાડ શહેરી વિસ્તાર માં છેલ્લા ઘણા સમય થી માથાભારે નબીરાઓ પોતાના વાહનો પર સ્ટંટ કરી શહેરનું વાતાવરણ ખરાબ કરી રહ્યા છે જેબાબતે વારંવાર સ્થાનિક મીડિયા અખબારોમાં અહેવાલો પ્રસિદ્ધ થતા શહેર પોલીસે અગાવ 2જેટલા મોટા માથાના નબીરાઓ પકડી જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દીધા હતા ત્યારે બીજી તરફ શહેરમાં કેટલાક યુવાનો પોતાના બુલેટ પર ફેન્સી નંબરપ્લેટ લગાવી ફટાકડા જેવા સાઉન્ડ કાઢતી સાયલેન્સર લગાવી ન્યુસન્સ રૂપી આ વાહનો ને લઈ વલસાડ સી ટી ટ્રાફિક પોલીસ ના નાકમાં દમ કરી દીધો હતો ત્યારે આજરોજ ટ્રાફિક પોલીસ એ બુલેટ ચાલક સામે લાલઆંખ કરી 8થી વધુ બુલેટ જપ્ત કરી કાયદેસરના પગલાં ભરી તમામ વાહનો ડિટેન કરી દીધા હતા.

Satyaday, Gujarat’s largest language media group, brings to you the most comprehensive Gujarati News Website. The app covers Latest Gujarati news from all around the world giving you a complete up-to-date coverage on news anytime and anywhere.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com