વલસાડઃ રેપની બનતી ઘટનાને કોંગ્રેેસે સખત શબ્દોમાં વખોડી કાઢી જુઓ વીડિયો

દેશ માં બનેલી રેપ ની ઘટના ને વલસાડ કોંગ્રેસ એ સખ્ત શબ્દો માં વખોડી કાઢી છે દેશ ના 3 રાજ્ય ગુજરાત ,યુ પી ,અને જમ્મુ કાશ્મીર માં બનેલી રેપ ની ઘટના બાદ ચારે ઓરથી ફિટકાર વરસી રહ્યો છે આરોપી ઓને સજા આપવા લોકો રસ્તા ઉપર આવી ગયા છે કેન્ડલ માર્ચ થઇ રહી શરમજનક વાત છે દેશ માટે અને દેશ ની આ સત્તાધારી સરકાર માટે આવી ઘટના ને વલસાડ કોંગ્રેસ એ સખત શબ્દો માં વખોડી કાઢી ને જે બાળકી ઓ સાથે રેપ ની ઘટના બની છે જેના ભાગતા ફરતા અને જે પકડાયા છે એવા આરોપી ઓને સખત સજા મળે તેવી અપીલ કરી હતી તો દેશ ને હવે જાગવા ની જરૂર છે અને મહિલા ઓને જાગવાની જરૂર છે તો સાથે સાથે બહેન દીકરી ઓની સલામતી માટે સરકાર સામે પ્રહાર પણ કર્યા હતા અને તેઓ ની સુરક્ષા ના સામે ઉભા થતા સવાલ માટે પણ સરકાર એ કઇંક કરવું જોઈએ માત્ર મૌન રાખી ને બેસી રહે એ જરૂરી નથી.

Satyaday, Gujarat’s largest language media group, brings to you the most comprehensive Gujarati News Website. The app covers Latest Gujarati news from all around the world giving you a complete up-to-date coverage on news anytime and anywhere.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com