ધોબી તળાવમાં પાલિકા તો કામ કરે છે પરંતુ પ્રજા સાથ સહકાર નથી આપતી : સભ્ય સોહેલ કાદરી – વિડીઓ

પાલિકા સભ્ય સોહેલ ને પ્રજા પર ભરોસો નય કે? વલસાડ વોર્ડ નંબર 6 ગંદકી માં પ્રથમ દોસ નો ટોપલો પ્રજા પર ઢોળતા પાલિકા સભ્ય સોહેલ કાદરી.

વલસાડ નગરપાલિકા માં આવતા 14 વોર્ડ પૈકી વોર્ડ નંબર 6 શાપુર નગર ( ધોભીતળાવ ) ગણેશ મ્હોલો, કેકે બેકરી વિસ્તાર,કેરોસીન મોહલો,સીટી પેલેસ પાછળ નો વિસ્તાર,એટલે કે આખું ધોભીતળાવ નો વોર્ડ નંબર 6 સમગ્ર વલસાડ પાલિકા વોર્ડ માં પ્રથમ ગંદકી ધરાવતો વોડ હોય તેવું પ્રતીક થઈ રહ્યું છે , જેનું સીધું કરણ ત્યાંજ પ્રજા સફાઈ અંગે સહકાર નથી આપતા તેવું ત્યાંના પાલિકા ચૂંટાયેલા સભ્ય સોહેલ અફઝદ કાદરી નું માનવું છે, આ વોર્ડ ના તમામ મોહલા માં પાલિકા દ્વારા નિયમિત સફાઈ કરવામાં આવે છે પરંતુ અહીંની પ્રજા ને જાણે કચરા માજ રહેવાનું ગમતું હોય તેવું દેખાય આવે છે, આ વિસ્તાર માં એટલા અંશે ગંદકી દેખાય રહી છે કે ત્યાંથી પસાર થવા માટે નાક બંધ કરી ને જવું પડે છે, ચૂંટાયેલા સભ્ય સોહેલ કાદરી ના જણાવ્યા મુજબ આ તમામ ગંદકી પાછળ અહીંની પ્રજા જવાબદાર છે, કારણકે તેવો સહકાર નથી આપતા, પાલિકા દ્વારા અનેક વખત વારંવાર સ્વચ્છ વલસાડ પર કાર્યક્રોમો કર્યા,અનેક વખત સફાઈ અંગે જાગૃતિ માટે જાગૃતિ અભ્યાન કર્યા છે છતાં અહીંની પ્રજા ગંદકી માં પેહલા આવે છે, અહીં થીજ આખા વલસાડ ની મોટી મોટી હોટલો,બેકરીઓ માં ખાણ પીણ ની ચીજ વસ્તુઓ બેકરીઓ માં તૈયાર કરવામાં આવે છે,અને આ વિસ્તાર માં હિન્દૂ-મુસ્લિમ બને કોમના પ્રજા વશ્વાત કરે છે ત્યારે અહીં ની પ્રજા પાલિકા ના સફાઈ કાર્ય માં સાથ આપી સ્વચ્છ વલસાડ બનાવે, સાથે વલસાડ નગરપાલિકા એ પણ જે પણ પરિવાર સફાઈ અંગે સાથશકાર નથી આપતું કે પછી જાહેરમાં કચરો ફેંકે તેવા વ્યક્તિ પાસેથી દંડ વસુલી સ્વચ્છ વલસાડ માં આ વિસ્તાર ને ઉગારી સ્વચ્છતા અંગે નવી દિશા બતાવે, સાથે જે રીતે સભ્ય સોહેલ કાદરી ને અહીંની પ્રજા પર ભરોસો નથી એ ભરોશે બેસાડે તેવી સમાજ ના જાગૃત નાગરિકો માં માંગ ઉઠી છે..

Satyaday, Gujarat’s largest language media group, brings to you the most comprehensive Gujarati News Website. The app covers Latest Gujarati news from all around the world giving you a complete up-to-date coverage on news anytime and anywhere.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com